Statuut verenigingswerk: update

De federale regering werkt verder aan de uitwerking van een statuut verenigingswerk tegen 1 januari 2018. We geven je de laatste stand van zaken. 

Deze zomer berichtten we reeds over de algemene principes van een statuut vrijetijds- of verenigingswerk , zoals opgenomen in het Zomerakkoord. 

De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep (voor een andere activiteit dan de zelfstandige hoofdactiviteit) en gepensioneerden in de non-profitsector onbelast tot een bepaald grensbedrag kunnen bijverdienen. Het gaat dan op jaarbasis om maximum 6.000 euro en op maandbasis maximum 1.000 euro volgens de laatste berichtgeving. 

Maar om welke taken gaat het juist? Volgens de laatste berichten maakte de federale regering twee lijsten met functies die in aanmerking zullen komen voor het  verenigingswerk. De eerste lijst omschrijft elf diensten van burgers aan burgers. De tweede lijst somt zeventien taken in het verenigingswerk op.

Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies: 

  • Sportlessen
  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingennatuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
  • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
  • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals thema's m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed; jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en theatergezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken. 

Bekijk de volledige lijst van activiteiten.

Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, zullen hiervan via een app aangifte kunnen doen. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. 

De organisatie zal voor de verenigingswerker een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen moeten afsluiten. 

Startdatum voor dit nieuwe statuut is volgens de laatste berichten nog steeds 1 januari 2018. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere, concrete ontwikkelingen in dit dossier. Van zodra alle modaliteiten gekend zijn, zullen het Dynamo Project en de Vlaamse Sportfederatie praktische ondersteuning voorzien rond dit onderwerp. 

Via onderstaand persbericht formuleerde de Vlaamse Sportfederatie nog eens de nood in de sportsector aan een aangepast statuut voor de sportbegeleiders. 

 

Gepost door: 
Geraldine Mattens