VSF heeft een nieuwe Raad van Bestuur

Op dinsdag 27 maart verkoos de Algemene Vergadering van de Vlaamse Sportfederatie vzw een nieuwe bestuursploeg. 
De volgende personen werden verkozen om binnen de Raad van Bestuur van VSF aan de slag te gaan: 

Voorzitter

Lode Grossen, GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw

Bestuurders USF

Lode Grossen, GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
Gijs Kooken, Tennis Vlaanderen
Alain Lescrauwaet, Wind en Watersport Vlaanderen
Ludwig Peetroons, Vlaamse Atletiekliga
Steven Thys, Vlaamse Kano & Kajak Federatie
Koen Umans, Basketbal Vlaanderen
Lies Vlamynck, Vlaamse Liga Paardensport

Bestuurders MSF

Steven Dutry, Sportievak
Veerle Van Gulck, Sporta-federatie
Martine Verheyen, FROS Multisport Vlaanderen
Roland Willox, Gezinssport Vlaanderen

Bestuurder OSV

Corey Lapaige, Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten

Conform onze statuten, zal op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur een ondervoorzitter aangeduid worden. Deze ondervoorzitter zal, conform de statuten, uit een andere federatiegroep komen dan de voorzitter. 

Gepost door: 
Grace Hellinckx