VSF onderzoekt de impact van de coronacrisis op onze sector

De Vlaamse Sportfederatie is gestart met een eerste bevraging over de (financiële) impact van de coronacrisis op onze sector. De respons is zeer groot, wat erop wijst dat de normale werking van federaties en clubs door de crisis in het gedrang komt.

Specifieke maatregelen voor sport?

Er zijn door de federale en Vlaamse overheid reeds heel wat maatregelen genomen om de financiële gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Niet al deze maatregelen zijn van toepassing op de sportsector. VSF maakt daarom, met Sport Vlaanderen en het kabinet van minister Weyts, een oplijsting van waar er nog lacunes zitten voor de sportsector.

Deze lijst zal dan in een later stadium bekeken worden met het oog op eventuele extra specifieke maatregelen voor de sportsector. VSF zal – éénmaal de situatie op het veld zich opnieuw wat normaliseert – een opvolgingsbevraging lanceren om de reële impact in de sportsector in kaart te kunnen brengen. In tussentijd vragen we om ons al jullie vragen, bemerkingen en suggesties te blijven bezorgen via info@vlaamsesportfederatie.be. Hoe meer informatie we kunnen verzamelen, hoe beter!
 

FAQ-pagina op onze website

In de voorbije dagen heeft VSF reeds heel wat vragen en bezorgdheden ontvangen van sportfederaties en sportclubs. Op onze website hebben we een speciale FAQ-pagina over het coronavirus ontwikkeld. We proberen hier een antwoord te bieden op de meest voorkomende vragen. Om jullie steeds de meest up-to-date informatie te kunnen bezorgen en miscommunicatie te vermijden, werken we voor de antwoorden nauw samen met Sport Vlaanderen en het kabinet van minister Weyts. Zo zorgen we voor éénduidige antwoorden. Omdat de situatie nog dagelijks wijzigt, kennen we uiteraard nog niet op elke vraag het antwoord. We blijven de crisis echter van zeer nabij opvolgen.

 

Gepost door: 
Robin Ramakers