VSF reageert op steun Vlaamse overheid aan KBVB

De Vlaamse Regering maakte onlangs bekend dat ze 170.000 euro steun toekent aan de KBVB op vlak van duurzaamheid. 

Vlaanderen wil met de subsidie(oproep) “atypische sectoren” betrekken bij de evolutie naar een duurzame samenleving. VSF benadrukt het positief te vinden dat er ondersteuning is voor atypische sectoren/actoren en dat de (potentiële) inspanningen van de sportsector, op vlak van duurzame ontwikkelingsdoelen, erkend worden. 

VSF begrijpt niet dat deze steun toegekend wordt aan een Belgische sportfederatie, en niet aan de bevoegde Vlaamse sportfederatie. Sport is gemeenschapsmaterie en in dat kader worden de regionale, en niet de Belgische, sportfederaties erkend en ondersteund. In dat opzicht worden, terecht, tal van kwalitatieve en andere eisen gesteld aan de (in ons geval) Vlaamse sportfederaties. Deze Vlaamse sportfederaties pakken, met de beschikbare middelen en expertise, de maatschappelijke uitdagingen waar ze voor staan zo goed mogelijk op. Het lijkt ons dan ook logisch dat de Vlaamse Regering de ondersteuning op vlak van die maatschappelijke eisen richt aan de Vlaamse, en niet aan de Belgische sportfederaties.
VSF richtte hieromtrent dan ook een schrijven naar de minister van Sport en de minister-president van de Vlaamse regering.

Gepost door: 
Grace Hellinckx