VSF vraagt snelle oplossing voor vernietiging regeling onbelast bijverdienen

De Vlaamse Sportfederatie stuurde deze namiddag volgend persbericht uit, naar aanleiding van het nieuws dat het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen vernietigt.

VSF vraagt snelle oplossing voor vernietiging regeling onbelast bijverdienen

Het onbelast bijverdienen is een van de maatregelen uit het zomerakkoord dat de regering-Michel in 2017 bereikte. In het verenigingsleven geniet vooral de sportsector van het statuut.

Zo’n 70% van de mensen die actief zijn via dit systeem, zijn actief binnen de sportverenigingen. Het vernietigen van deze regeling door het grondwettelijk hof heeft dus een grote negatieve impact op de sportsector.

Voormalig Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) reageerde al op de vernietiging en noemde de beslissing "heel slecht nieuws voor de vele sportclubs" en hoopt op een nieuwe regeling voor de sportsector. 

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) kan niet anders dan zich volledig aansluiten bij het standpunt van voormalig minister van Sport. Na een jarenlang pleidooi voor een aangepaste behandeling inzake een redelijke compensatie voor de inzet van ontelbare trainers, coaches, lesgevers en clubondersteuners, werd deze maatregel door de volledige sportsector met blijdschap verwelkomd. Het werd eindelijk mogelijk om mensen, via een eenvoudige administratieve procedure, te compenseren voor hun deskundige inzet (na de werkuren en in het weekend) in de sportclub. Dit onder de beperkende voorwaarde dat ze reeds dienden bij te dragen zowel inzake sociale zekerheid, als inzake bedrijfsvoorheffing via hun werk of als gepensionneerde.

In deze moeilijke coronatijden en zeker in de volgende fase, wanneer iedereen erop rekent dat de georganiseerde sportactiviteiten terug op een volwaardige manier kunnen worden opgestart, is het op de helling zetten van deze maatregel een bijkomende maar zeer ernstige tegenslag. 

VSF roept dan ook de beleidsverantwoordelijken met aandrang op om snel de nodige wetgevende initiatieven te nemen om het verenigingswerk voor de sportsector in de huidige vorm te behouden.

Lode Grossen
Voorzitter VSF

Gepost door:
Grace Hellinckx