VSF vreest voor extra administratieve lasten voor verenigingen

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is begin 2019 goedgekeurd, daarover informeerden we jullie al. Donderdag 25 april ligt een wetsvoorstel voor, dat dat recent gestemde Wetboek al zou wijzigen.

Vanuit de sportsector (en bij uitbreiding, de ganse socio-culturele sector of het middenveld) zijn we ervan overtuigd dat dit nieuwe wetsvoorstel niets meer is dan een nieuwe administratieve last voor de vele (bestuurs)vrijwilligers waarop onze sector steunt. Een toenemende planlastverhoging (denk onder meer aan het UBO-register, de GDPR-wetgeving, enz.) dreigt vele (lokale) organisaties te doen bezwijken onder de administratieve druk. Daarom contacteerde VSF dan ook diverse politici met de oproep om het gezond verstand te laten zegevieren en samen met ons deze administratieve overlast en/of extra kosten een halt toe te roepen.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voorziet enerzijds in een verplichting om iedere vzw een jaarrekening te laten indienen bij de Nationale Bank van België, waar het tot op heden voor kleine vzw’s volstond om deze jaarrekening (gratis) op de griffie van de Ondernemingsrechtbank in te dienen. De vrees is er dat de neerlegging bij de NBB een extra kost zal betekenen, zelfs voor de kleinste vzw. 

Anderzijds voorziet het voorstel in de invoering van een register dat inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland registreert. De achterliggende reden hiervoor is het in kaart brengen van terroristische geldstromen. De vraag is of hier niet met een olifant op een mug geschoten wordt: hoeveel lokale sportverenigingen ontvangen giften vanuit het buitenland? Gelukkig wordt in een vrijstelling voorzien voor de vzw’s die minder dan 3.000 euro aan dergelijke giften schenken of ontvangen. We hopen dan ook dat om aan deze vrijstelling te voldoen geen extra administratieve verplichtingen (bv. een “nul-aangifte”) gekoppeld worden.

Administratieve druk

Voor veel sportclubs –en geloof ons, wij horen ze dagelijks- is het genoeg geweest. Slecht werkende overheidsapplicaties (cfr. e-griffie, ubo-register), onduidelijke regels en handleidingen, regionaal verschillende benaderingen van controleurs, uitholling van aansprakelijkheidsbeperkingen (cfr. de "caps" uit het WVV en de verruiming van de aansprakelijkheid voor bestuurders die hieruit voortvloeit) en steeds meer verplichtingen zorgen ervoor dat de lokale organisatie het probleem zelf oplost: ze doeken hun vzw op en kiezen resoluut opnieuw voor de feitelijke vereniging. Is dat het resultaat dat we beogen? Vrijwilligers die nog liever kiezen voor een onbeperkte aansprakelijkheid, uit frustratie omwille van de zware administratie lasten die bij het oprichten en in stand houden van een rechtspersoon komen kijken. Kiest de overheid liever voor het ongecontroleerde kluwen van feitelijke verenigingen, waarop ze amper controle kan uitoefenen? 
 
Beste politici, investeer in goedwerkende en aan elkaar gekoppelde databanken en systemen en verzamel op die manier de gegevens die nodig zijn. Steeds meer gegevens opvragen zal de uitwassen niet bestrijden. Gerichte controles uitvoeren op risico-vzw’s wél. Beperk de planlast en zorg ervoor dat de (bestuurs)vrijwilliger vooral kan doen waar het hem/haar om gaat: meewerken aan een laagdrempelig en kwalitatief sportaanbod in Vlaanderen. Bedankt!

Gepost door: 
Grace Hellinckx