VSF zoekt lid voor de klankbordgroep "brede motorische ontwikkeling bij jonge kinderen"

VSF zoekt een lid voor de klankbordgroep van een wetenschappelijk onderzoek rond de "brede motorische ontwikkeling van jonge kinderen". Zin? Lees er meer over en stel je kandidaat!

De UGent voert de komende 4 jaar onderzoek naar de brede motorische ontwikkeling bij jonge kinderen en installeert daarvoor een klankbordgroep die het onderzoek kritisch bekijkt, meedenkt en suggesties geeft zodat, na afloop van het project, een praktijkrelevante handleiding kan opgeleverd worden.

Het onderzoek heeft tot doel een inventaris op te maken en de nood en effectiviteit van initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van de globale motorische competenties (inclusief aquatische activiteiten) van kinderen te evalueren. In dit project zullen het motorisch profiel en attitudes van kinderen (en hun ouders) die op jonge leeftijd deelnamen aan brede bewegingsinitiatieven vergeleken worden met kinderen die hier niet mee in contact kwamen. Ook zal er een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende settings. Daarnaast wordt er op het niveau van het aanbod van deze initiatieven onderzocht in welke mate er voorzien wordt in een breed sportaanbod na de kleuterleeftijd en of nieuwe initiatieven ontstaan zijn ten gevolge van eerdere beleidsinterventies (bijvoorbeeld Multimove). De in dit project gegenereerde kennis zal optimaal benut worden om initiatieven voor een brede motorische ontwikkeling en/of multisportaanbod op te starten en te ondersteunen. Meer informatie vind je via deze link en deze projectfiche.

De klankbordgroep komt 2 keer per jaar samen. De leden van de klankbordgroep wordt gevraagd kritisch te kijken, mee te denken, suggesties aan te leveren zodat, na afloop van het project, een praktijkrelevante handleiding kan opgeleverd worden. VSF zoekt een medewerker uit een federatie om de klankbordgroep te versterken. Heb jij hier zin in? Laat het ons weten! Stuur ten laatste 22 februari je naam, functie en motivatie (5-tal zinnen) naar sophie@vlaamsesportfederatie.be. We laten de kandidaten op 26 februari iets weten! 

Gepost door: 
Sophie Cools