Welke stappen zet VSF in het dossier vrijwilligersorganisaties?

Laatste update: 10 oktober 2018

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Vrijwilligersorganisaties

VSF wijst op het belang en de meerwaarde van sportfederaties en sportclubs als vrijwilligersorganisaties. Dit uit zich in het algemeen en via verschillende dossiers.

Ondersteuning 

De werking van het Dynamo Project is gefocust op het ondersteunen van sportclubs als vrijwilligersorganisaties. Dynamo Project realiseert dat via de helpdesk, producten, bijscholing en begeleiding. Ook de ondersteuning van VSF is deels gericht op vrijwilligers, en de samenwerking tussen vrijwilligers en personeelsleden binnen de gesubsidieerde sportfederaties. Bijvoorbeeld via de ondersteuning op vlak van goed bestuur.

Standpunt VSF

  • De laatste jaren was VSF vooral actief op vlak van het statuut verenigingswerk.
  • De komende tijd zal bekeken worden op welke manier de impact van (wijziging van de) vennootschapswet op een goede manier kan gebeuren voor sportfederaties en sportclubs. 
  • Wat vrijwilligerswerk betreft, keurde de Minsterraad op 14 september 2018 een ontwerp van KB goed ter verhoging van het plafond voor vrijwilligerswerk voor sommige sectoren (waaronder ook de sportsector). VSF adviseerde positief voor de verhoging voor de sportsector. VSF begrijpt anderzijds ook de bezorgdheid dat een cumul van verschillende regelingen en verhogingen, het begrip "vrijwilliger" zou kunnen gaan uithollen. Daarom kan VSF zich vinden in het voorstel waarbij de plafonds van de kostenvergoedingen verhoogd worden, maar enkel voor diegenen die geen gebruik kunnen maken van het statuut verenigingswerk. 

Suggesties? Vragen?

Contacteer Lien Berton: lien@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 97