Laatst gewijzigd: 
donderdag, 16 april, 2020 - 07:56

Coronavirus: Organiseren VTS of Dynamo Project nog lesmomenten of bijscholingen?

Het Dynamo Project annuleerde alle fysieke bijscholingen tot 3 mei en bekijkt de mogelijkheid om de bijscholingen op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

De Vlaamse Trainersschool annuleert alle lessen, (her)examens en bijscholingen (VTS Plus) tot minstens 30 april. Er kunnen dus geen fysieke lesmomenten worden georganiseerd, hoe klein de groepsgrootte ook is, hoe urgent het examen ook is, enz. 

In overleg met DSKO’s/trekkers binnen federaties zal de VTS het nodige doen om voor elke situatie een gepaste oplossing te bieden. Volgende richtlijnen m.b.t. afstandsonderwijs:

  • Als DSKO’s/trekkers binnen federaties voorstellen hebben om in kwalitatieve omstandigheden lessen op een andere manier te organiseren, dan zal de VTS dit faciliteren. VTS vraagt hier wel voorafgaand overleg en duidelijke afspraken.  
  • Pas na akkoord voor een alternatief kan gekeken worden hoe per geval de vergoeding concreet in orde wordt gebracht. Communicatie hiervoor loopt in eerste instantie via de denkcelsecretaris, maar zeker ook met het financieel team (sandra.step@sport.vlaanderen) en de betrokken denkcelcoördinator in cc.
  • Pas daarna kan een nieuw contract (aangezien alle contracten tot eind april werden geannuleerd) worden opgesteld, zonder verplaatsingsvergoeding in dat geval.
  • Indien onderling kan overeengekomen worden om lessen op een andere manier te organiseren, wil VTS vanuit de werkgroep rond e-learning en digitalisering ondersteuning voorzien. Dit kan dan geval per geval opgevolgd worden.

Neem zeker contact op met jouw betrokken denkcelsecretaris voor verdere vragen hieromtrent.