Laatst gewijzigd: 
donderdag, 2 april, 2020 - 22:08

Coronavirus: Ontvangt mijn federatie subsidies van Sport Vlaanderen voor geannuleerde evenementen?

De sportevenementen die een subsidie toegekend kregen van Sport Vlaanderen, maar die niet kunnen plaatsvinden door de geldende coronamaatregelen, subsidieert Sport Vlaanderen voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking, de beleidsfocussen en topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van het coronavirus.

Neem bij concrete vragen contact op met de dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

Alle vragen over de ruimere economische impact nemen Sport Vlaanderen en de VSF op met het agentschap VLAIO. Antwoorden op die vragen vind je terug in de FAQ "Coronavirus: welke maatregelen zijn er genomen tegen inkomstenverlies?"