Laatst gewijzigd: 
vrijdag, 27 maart, 2020 - 10:45

Coronavirus: Mag mijn federatie het reglement beleidsfocus jeugdsport aanpassen?

Door de coronamaatregelen zijn bepaalde criteria uit bepaalde jeugdsportreglementen voor de clubs niet meer realiseerbaar (vb. punten voor bepaalde activiteiten die geschrapt werden). Sport Vlaanderen zal daarom uitzonderlijk de mogelijkheid geven om het jeugdsportreglement aan te passen, mits:

  1. de aanpassingen effectief coronagerelateerd zijn
  2. de aanpassingen zo goed mogelijk in lijn blijven met het oorspronkelijk beoogde doel
  3. de federatie voor 3 april doorgeeft of men het reglement wil wijzigen
  4. de wijzigingen tegen ten laatste 30 april voor akkoord ingediend worden bij Sport Vlaanderen (wijzigingen zichtbaar, bv. in kleur, aanduiden in het reglement)

De procedure verloopt idem voor andere beleidsfocussen indien er met subsidiereglement sportclubs gewerkt wordt.