Laatst gewijzigd: 
maandag, 23 maart, 2020 - 16:12

Coronavirus: Komt er een uitstel betreffende de rapportering bij Sport Vlaanderen?

Het is belangrijk dat voor 1 april alle gevraagde documenten wel ingediend worden voor rapportering (al dan niet goedgekeurd door AV). Het verslag van de algemene vergadering waarin de jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd, dient ondertekend te zijn. Dit ondertekende verslag kan je dan zo snel mogelijk, na de bijeenkomst van de algemene vergadering, uploaden. 

Indien de AV pas na 1 april doorgaat, wacht Sport Vlaanderen op het ondertekende verslag van de AV. Het uitbetalen van het saldo voert Sport Vlaanderen pas uit nadat de AV heeft plaatsgevonden en de nodige zaken heeft goedgekeurd. In normale omstandigheden wordt het saldo steeds uitbetaald in juli. Als de algemene vergadering uiterlijk in juni kan plaatsvinden, zal het saldo nog steeds in juli uitbetaald worden. Mocht de huidige situatie te lang aanhouden om een AV voor eind juni te kunnen laten plaatsvinden, zal een update gebeuren op deze pagina. Bij vragen of twijfels, neemt een sportfederatie het best contact op met haar dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.