Coronavirus: Moet je als organisator van een afgelast evenement voorzien in een terugbetaling van het toegangsticket/inschrijvingsgeld?

29/10/2020 - 10:29

Een ministrieel besluit van 14 september regelt de afgelasting of het uitstel van activiteiten van onder andere sportieve en recreatieve aard. Voor deze activiteiten is er volgende regeling uitgewerkt:

Tegoedbon

De organisator (sportfederatie, sportclub,...) kan aan diegenen die een betalend toegangsticket voor een sportieve activiteit hebben gekocht een tegoedbon geven i.p.v. een terugbetaling rekening houdend met volgende voorwaarden:

  1. dezelfde activiteit wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie;
  2. de activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen een termijn van 2 jaar na datum van het originele evenement;
  3. de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald;
  4. aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
  5. de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
  6. er mag aan de houder van de tegoedbon geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement

Terugbetaling

Je moet wel terugbetalen:

  1. indien de persoon aantoont dat hij verhinderd is op de nieuwe datum van de activiteit;
  2. indien de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd.

In dit geval beschikt de persoon die de activiteit organiseert, over een termijn van drie maanden na de buitenwerkingtreding van dit besluit om de houder van het toegangsbewijs terug te betalen..

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (18/09/2020) en treedt buiten werking op 1 januari 2021.

Meer informatie : Website FOD Economie

Algemeen