Vriendjesdagen: wie breng jij mee naar de training?

Om ledenwerving in volleybalclubs te stimuleren, lanceerde Volley Vlaanderen dit seizoen het project "Vriendjesdagen" over heel Vlaanderen. Daarmee speelt de federatie in op de noden van haar clubs, en ondersteunt hen maximaal door o.a. promotiemateriaal en oefenstof op maat te voorzien.

Iedere club met een jeugdwerking kreeg de kans om via de vriendjesdagen een aantal open trainingsmomenten te organiseren. Jeugdsporters die reeds aangesloten zijn, mochten op die dagen vriendjes uitnodigen om mee te komen volleyballen. Voor de club een ideale manier om hun werking in de kijker te zetten én om de drempel te verlagen voor jongens en meisjes die de stap willen zetten naar de volleybalclub.
 

Jeugdclubs ondersteunen

Roel Janssen, clubcoach bij Volley Vlaanderen en verantwoordelijke voor het project, geeft een woordje uitleg: "Clubs die promotionele dagen opzetten, deden dat vaak op eigen initiatief. Door dat proces van ledenwerving te ondersteunen als federatie, kunnen we het gestructureerd aanpakken en samen streven naar een duurzame instroom en een geslaagd resultaat."

De vriendjesdagen liepen al succesvol in West-Vlaanderen, waar Volley West-Vlaanderen de trekker was. Het project krijgt nu dus navolging in heel Vlaanderen. Voor dit seizoen stond de teller op 156 deelnemende clubs en 215 nieuw geregistreerde leden.

 

Laagdrempelig promopakket

Volley Vlaanderen helpt de clubs vooruit door specifieke ondersteuning aan te reiken om de vriendjesdagen tot een succes te laten uitdraaien. Iedere club die mee in het project stapte, kreeg een promopakket, een oefenbundel (U9-U11-U13) en een financiële stimulans. Roel Janssen: "De middelen en de kennis om publiciteit en promotie te voeren, zijn bij clubs soms beperkter. Vanuit de federatie kunnen we daarom makkelijk iets betekenen, door een gebruiksvriendelijk promotiepakket aan te bieden. We hebben het hele proces ook geautomatiseerd."

Bij inschrijving ontving elke club een bevestigingsmail, met daarin de link om het volledige promopakket te downloaden. In het pakket: affiches en flyers in verschillende formaten en voor verschillende kanalen (website, facebook, instagram), beschikbaar gemaakt in powerpoint. De uniforme huisstijl zorgt voor een grotere herkenbaarheid van het project. Maar tegelijk is er voldoende ruimte voorzien om het materiaal te personaliseren met clublogo, clubnaam en de gekozen datums voor de vriendjesdagen. 

Oefenstof op maat

Niet enkel promotioneel, maar ook sporttechnisch worden de deelnemende clubs door Volley Vlaanderen ondersteund. Trainers kunnen inspiratie halen uit de oefenbundel die specifiek voor de vriendjesdagen is opgesteld. Want je moet uiteraard oog hebben voor de specifieke context en het niveau van de verschillende doelgroepen (kinderen die kunnen volleyballen én eerste instappers). 

"In de oefenbundel zitten daarom instructies bij de verschillende spelvormen, tips over het te gebruiken materiaal, mogelijke variaties per leeftijdscategorie,... Alle oefeningen werden gefilmd en ook via YouTube verspreid naar de ingeschreven clubs. Zo was er ook extra visuele back-up bij de oefenstof", verduidelijkt Roel.

Financiële beloning

Een derde domein waarop Volley Vlaanderen de clubs een duwtje in de rug wil geven: een financiële stimulans per nieuw lid. Roel: "Inzetten op ledenwerving bleek voor onze clubs een struikelblok. Er zijn wel initiatieven, maar daar kruipt veel voorbereiding in (flyers, publicatie, oefeningen,...). De return, namelijk het aantal nieuwe sporters, is in vergelijking met de tijdsbesteding soms laag. Daarom willen we hen maximaal ondersteunen om minder tijd en energie te verliezen, en tegelijk ook aanmoedigen met een kleine financiële bonus van 20 euro voor ieder nieuw lid dat zich aansluit tijdens de looptijd van het project. Dat, samen met het promopakket en de specifieke oefenstof, motiveert onze clubs om de nodige inspanningen te doen en de vriendjesdagen te organiseren."

Ook via een na-actie wil Volley Vlaanderen de geregistreerde clubs de kans geven om hun leuke acties of trainingen, die tijdens de vriendjesdagen plaatsvonden, nog eens extra in de kijker te plaatsen. Per provincie kreeg één winnende club vijf kidsballen van Volley Vlaanderen cadeau. Hun ingestuurde filmpjes of foto's waren te zien op de facebookpagina van de federatie.

Next steps voor het nieuwe seizoen

Komt er een tweede editie van de vriendjesdagen? "We zijn gestart met de evaluatie", vertelt Roel, "en de cijfers zijn positief. 156 volleybalclubs hebben vriendjesdagen georganiseerd, dat overstijgt ruim de verwachtingen. In totaal werden 215 nieuwe leden in onze clubs ingeschreven. Moeilijk in te schatten hoe succesvol dat is, want het was de eerste keer én er kon maar in een beperkte periode (tussen 15/1 en 15/3) aangesloten worden. Maar we zijn alleszins heel tevreden. Het is al vrij zeker dat we het project zullen herhalen volgend seizoen."

De komende weken verwerkt Volley Vlaanderen nog de reacties van de deelnemende clubs, om het project nog te verbeteren en nog meer op maat aan te bieden. Bijvoorbeeld kwamen er suggesties rond het gebruiksgemak van de flyers en de periode waarin clubs hun vriendjesdagen kunnen organiseren. Roel: "Dit sterke initiatief kwam vanuit onze clubs, werd opgepikt door een provincie (West-Vlaanderen) en is nadien verder uitgewerkt en op grote schaal uitgerold door onze federatie. Het is een werkwijze die we vaker gebruiken. We analyseren constant of we overkoepelend een meerwaarde kunnen betekenen om alle clubs te versterken."

Meer info?

Klik door naar de website van Volley Vlaanderen. Daar wordt binnenkort ook de evaluatie van het project "Vriendjesdagen" gepubliceerd.

Om ledenwerving in volleybalclubs te stimuleren, lanceerde Volley Vlaanderen dit seizoen het project "Vriendjesdagen" over heel Vlaanderen. Daarmee speelt de federatie in op de noden van haar clubs, en ondersteunt hen maximaal door o.a. promotiemateriaal en oefenstof op maat te voorzien.

Iedere club met een jeugdwerking kreeg de kans om via de vriendjesdagen een aantal open trainingsmomenten te organiseren. Jeugdsporters die reeds aangesloten zijn, mochten op die dagen vriendjes uitnodigen om mee te komen volleyballen. Voor de club een ideale manier om hun werking in de kijker te zetten én om de drempel te verlagen voor jongens en meisjes die de stap willen zetten naar de volleybalclub.
 

Jeugdclubs ondersteunen

Roel Janssen, clubcoach bij Volley Vlaanderen en verantwoordelijke voor het project, geeft een woordje uitleg: "Clubs die promotionele dagen opzetten, deden dat vaak op eigen initiatief. Door dat proces van ledenwerving te ondersteunen als federatie, kunnen we het gestructureerd aanpakken en samen streven naar een duurzame instroom en een geslaagd resultaat."

De vriendjesdagen liepen al succesvol in West-Vlaanderen, waar Volley West-Vlaanderen de trekker was. Het project krijgt nu dus navolging in heel Vlaanderen. Voor dit seizoen stond de teller op 156 deelnemende clubs en 215 nieuw geregistreerde leden.

Op het einde van de rit is het uiteraard het doel van iedere club om enkele nieuwe leden te mogen verwelkomen."

Laagdrempelig promopakket

Volley Vlaanderen helpt de clubs vooruit door specifieke ondersteuning aan te reiken om de vriendjesdagen tot een succes te laten uitdraaien. Iedere club die mee in het project stapte, kreeg een promopakket, een oefenbundel (U9-U11-U13) en een financiële stimulans. Roel Janssen: "De middelen en de kennis om publiciteit en promotie te voeren, zijn bij clubs soms beperkter. Vanuit de federatie kunnen we daarom makkelijk iets betekenen, door een gebruiksvriendelijk promotiepakket aan te bieden. We hebben het hele proces ook geautomatiseerd."

Bij inschrijving ontving elke club een bevestigingsmail, met daarin de link om het volledige promopakket te downloaden. In het pakket: affiches en flyers in verschillende formaten en voor verschillende kanalen (website, facebook, instagram), beschikbaar gemaakt in powerpoint. De uniforme huisstijl zorgt voor een grotere herkenbaarheid van het project. Maar tegelijk is er voldoende ruimte voorzien om het materiaal te personaliseren met clublogo, clubnaam en de gekozen datums voor de vriendjesdagen. 

Oefenstof op maat

Niet enkel promotioneel, maar ook sporttechnisch worden de deelnemende clubs door Volley Vlaanderen ondersteund. Trainers kunnen inspiratie halen uit de oefenbundel die specifiek voor de vriendjesdagen is opgesteld. Want je moet uiteraard oog hebben voor de specifieke context en het niveau van de verschillende doelgroepen (kinderen die kunnen volleyballen én eerste instappers). 

"In de oefenbundel zitten daarom instructies bij de verschillende spelvormen, tips over het te gebruiken materiaal, mogelijke variaties per leeftijdscategorie,... Alle oefeningen werden gefilmd en ook via YouTube verspreid naar de ingeschreven clubs. Zo was er ook extra visuele back-up bij de oefenstof", verduidelijkt Roel.

Financiële beloning

Een derde domein waarop Volley Vlaanderen de clubs een duwtje in de rug wil geven: een financiële stimulans per nieuw lid. Roel: "Inzetten op ledenwerving bleek voor onze clubs een struikelblok. Er zijn wel initiatieven, maar daar kruipt veel voorbereiding in (flyers, publicatie, oefeningen,...). De return, namelijk het aantal nieuwe sporters, is in vergelijking met de tijdsbesteding soms laag. Daarom willen we hen maximaal ondersteunen om minder tijd en energie te verliezen, en tegelijk ook aanmoedigen met een kleine financiële bonus van 20 euro voor ieder nieuw lid dat zich aansluit tijdens de looptijd van het project. Dat, samen met het promopakket en de specifieke oefenstof, motiveert onze clubs om de nodige inspanningen te doen en de vriendjesdagen te organiseren."

Ook via een na-actie wil Volley Vlaanderen de geregistreerde clubs de kans geven om hun leuke acties of trainingen, die tijdens de vriendjesdagen plaatsvonden, nog eens extra in de kijker te plaatsen. Per provincie kreeg één winnende club vijf kidsballen van Volley Vlaanderen cadeau. Hun ingestuurde filmpjes of foto's waren te zien op de facebookpagina van de federatie.

Next steps voor het nieuwe seizoen

Komt er een tweede editie van de vriendjesdagen? "We zijn gestart met de evaluatie", vertelt Roel, "en de cijfers zijn positief. 156 volleybalclubs hebben vriendjesdagen georganiseerd, dat overstijgt ruim de verwachtingen. In totaal werden 215 nieuwe leden in onze clubs ingeschreven. Moeilijk in te schatten hoe succesvol dat is, want het was de eerste keer én er kon maar in een beperkte periode (tussen 15/1 en 15/3) aangesloten worden. Maar we zijn alleszins heel tevreden. Het is al vrij zeker dat we het project zullen herhalen volgend seizoen."

De komende weken verwerkt Volley Vlaanderen nog de reacties van de deelnemende clubs, om het project nog te verbeteren en nog meer op maat aan te bieden. Bijvoorbeeld kwamen er suggesties rond het gebruiksgemak van de flyers en de periode waarin clubs hun vriendjesdagen kunnen organiseren. Roel: "Dit sterke initiatief kwam vanuit onze clubs, werd opgepikt door een provincie (West-Vlaanderen) en is nadien verder uitgewerkt en op grote schaal uitgerold door onze federatie. Het is een werkwijze die we vaker gebruiken. We analyseren constant of we overkoepelend een meerwaarde kunnen betekenen om alle clubs te versterken."

Meer info?

Klik door naar de website van Volley Vlaanderen. Daar wordt binnenkort ook de evaluatie van het project "Vriendjesdagen" gepubliceerd.

Auteur
Grace Hellinckx