Laatst gewijzigd: 
dinsdag, 14 april, 2020 - 14:21

Coronacrisis: Ik ben als Vlaamse onderneming niet gesloten, maar mijn omzet is wel drastisch gedaald. Kan ik een premie krijgen?

Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen (bedrijven, freelancers,...) die open zijn gebleven, maar hun omzet met meer dan 60 procent verminderd zagen in de periode 14/3-30/4/2020 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, kunnen een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro krijgen.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

De premie geldt ook voor wie in bijberoep werkt en dezelfde sociale bijdragen betaalt zoals iemand met een hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Ook vzw's komen in aanmerking, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.