Laatst gewijzigd: 
maandag, 3 augustus, 2020 - 09:18

Coronacrisis: Brief Sport Vlaanderen inzake decreet georganiseerde sportsector

De coronamaatregelen blijven een grote impact hebben op de Vlaamse sportclubs en sportfederaties.  
 
Sport Vlaanderen bezorgden de sportfederaties eind maart een communicatie rond tijdelijke werkloosheid. In opvolging van dat schrijven en als antwoord op de vraag van de Vlaamse Sportfederatie vzw om, bijvoorbeeld inzake ledenaantal, rechtszekerheid te bieden aan sportfederaties inzake de algemene werkingssubsidies werd door de Vlaamse Regering beslist om eenmalig onderstaande wijzigingen door te voeren. De beslissingen werden genomen op voorstel van minister van Sport Ben Weyts, in het voordeel van en op vraag van de sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV’s). Jullie vinden alle maatregelen in bijgevoeg schrijven.

Sport Vlaanderen wil benadrukken dat deze maatregelen uitzonderlijke maatregelen zijn die enkel gelden voor het werkingsjaar 2020.