VSF wil onderhandelingen opstarten rond oplossing verenigingswerk

VSF neemt, samen met haar Waalse collega’s van AISF, het voortouw om de onderhandelingen rond een nieuwe regeling voor de sportsector op gang te trekken. Ons dossier werd maandag verstuurd naar de pers en de politieke verantwoordelijken. VSF en AISF vragen om zo spoedig mogelijk over dit dossier te kunnen samenzitten met bevoegd federaal minister De Block. 

Snelle oplossing nodig

Toen op 23 april het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk vernietigde, sloeg dit bij de sportsector in als een bom. Het stelsel van het verenigingswerk werd voor meer dan 70% gebruikt door de sportclubs. VSF heeft dan ook onmiddellijk de beleidsverantwoordelijken opgeroepen om snel de nodige wetgevende initiatieven te nemen om het verenigingswerk voor de sportsector in de huidige vorm te behouden. Tot op heden hebben we wel al verschillende positieve signalen gekregen zowel uit het Vlaamse als federale parlement, maar een concreet voorstel is er nog niet. 

VSF en AISF pleiten daarom samen, via het opgestelde dossier, voor het behoud van de huidige regeling voor de non-profit sport, met een strikte afbakening tot een aantal noodzakelijke functies in de sportclub. De beperkte administratieve last, geen extra druk op de sociale zekerheid, geen versnippering van sociale rechten en geen gevaar op uitstroom uit de reguliere arbeid zijn de succesfactoren voor alle betrokkenen.

Lees hier het persbericht en het opgemaakte dossier.

Update: Sporza maakte meteen een nieuwsitem om de nood aan een nieuwe regeling voor sport aan te tonen.
"Werken aan oplossing voor onbelast bijverdienen in sportsector" (Bron: Sporza, 26/05/2020)

Sociale media

Naast de politieke druk die VSF en AISF de komende dagen en weken zullen ontwikkelen, willen we de problematiek ook op de sociale media laten leven. We bereiden dan ook een campagne voor zodat onze vraag naar een oplossing ook via het brede sportveld duidelijk wordt.

Met de steun van iedereen kunnen we voor het einde van het jaar een oplossing hebben voor de sportsector. Als VSF en AISF zullen we alle middelen gebruiken om dit doel na te streven!

Gepost door:
Grace Hellinckx