Heropstart sportsector fase 4 - Leidraad voor een verantwoorde heropstart vanaf 1 juli

Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen en de FitnessOrganisatie vormen samen de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector. Deze klankbordgroep werkte in overleg met het kabinet van minister Weyts een stappenplan uit voor de heropstart van de sportsector. Dit stappenplan werd in de week van 4 mei bezorgd aan de Groep van Experts die belast is met de Exit Strategie (GEES).

Voor elke fase werd een leidraad opgesteld door de klankbordgroep. Ook voor de heropstart van fase 4 werd een leidraad uitgewerkt. Het wil federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de verschillende fases van de heropstart. Tegelijkertijd wil het alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

Op 24 juni nam de nationale veiligheidsraad volgende beslissing met betrekking tot sport.

Vanaf 1 juli (fase 4) 

 • Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
  • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
  • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en
  • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 • De zwembaden, sauna’s en wellnesscentra kunnen weer open als ze voldoen aan de veiligheidsprotocollen.
 • Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt (Worden gepubliceerd na publicatie van het MB).

Publiek mag weer

 • Vanaf 1 juli:
  • Maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
  • Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld. Deze bezorgen we jullie binnenkort.
  • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
 •  Vanaf 1 augustus:
  • maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.
  • Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Vanuit de klankbordgroep werkten we volgende generieke documenten uit:

Gepost door: 
Robin Ramakers