Vlaamse Regering keurt steun aan sportfederaties en OSV’s definitief goed

We informeerden je in juli al over de eerste principiële goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering om steun toe te kennen aan de sportsector via het noodfonds sport. De Vlaamse Regering keurde dit besluit, op voorstel van minister van Sport Ben Weyts, afgelopen vrijdag 11 september definitief goed. Dat betekent goed nieuws voor de sportfederaties en OSV’s. Er is namelijk een steunpakket van bijna 6 miljoen euro voor de sportfederaties en OSV’s.

De Vlaamse Regering geeft steun aan de in 2020 gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding. De Vlaamse Regering biedt deze steun als gedeeltelijke compensatie voor schade door corona en/of om ondersteuning te bieden bij de heropstart na de corona-pandemie. De sportfederaties en OSV’s ontvangen elk een bedrag dat 26,033% van hun algemene werkingssubsidie van het werkingsjaar 2019 (exclusief fusie-incentive) bedraagt. De sportfederatie of OSV kan de steun als volgt toepassen:

  1. maximaal 40% voor het compenseren van het nettoverlies van de sportfederatie of OSV zelf;
  2. minimaal 60% voor minstens een van de volgende elementen:
    1. het toekennen van financiële steun aan haar sportclubs, respectievelijk aan haar aangesloten verenigingen;
    2. het realiseren van een of meer participatiebevorderende of kwaliteitsbevorderende projecten die specifiek gericht zijn op personen tot achttien jaar of op personen met een handicap of beperking, in functie van het stimuleren van de heropstart van hun sportactiviteiten, respectievelijk sportieve vrijetijdsactiviteiten.

De sportfederaties of OSV’s moeten hiervoor een aanvraagdossier indienen waaruit (inhoudelijk en financieel) blijkt dat ze het toegekende budget effectief zal gebruiken binnen bovenstaand kader. De subsidie moet gebruikt worden in 2020 en/of 2021. Sport Vlaanderen zal de dossiers controleren. De minister zal desgevallend de subsidie toekennen. Sport Vlaanderen heeft ondertussen alle modaliteiten bezorgd aan de sportfederaties.

Gepost door:
Robin Ramakers