Producten

Deze pagina bundelt alle ondersteunende informatie van VSF. Via de filter kan je verfijnen op thema en op type product:
1. Document: achtergrondinformatie (type: PDF)
2. Tool: werkinstrument waarmee je als federatie aan de slag kan (type: xls, doc, ppt, website)

Werking van de federatie
335 GDPR Tool om na te gaan of een risicoanalyse nodig is (DPIA) GDPR
334 Unieke identificatie van de sporter GDPR
333 Analyse en documentatie van gerechtvaardigd belang GDPR
300 Overzicht locaties
332 Model crisisplan bij ongevallen pers en media
331 Exceltool rapportering / luik II beleidsplan
311 Auteursrechten en naburige rechten pers en media
312 Je sport in de pers pers en media
314 Instagram do's & don'ts sociale media
313 Facebook do's & don'ts sociale media
330 Scenario's SF - clubs GDPR GDPR
325b Register van gegevensverwerking - ingevuld voorbeeld GDPR
329 Evaluatie DPO verplichting GDPR
322 Handleiding GDPR op maat van je sportfederatie GDPR
328 Interne melding van een datalek GDPR
326 Model privacyverklaring GDPR
327 Model verwerkingsovereenkomst GDPR
325a Register van gegevensverwerking GDPR
324 Toetsing GDPR GDPR
323 Inventaris gegevensverwerking GDPR
321 Visuele stijlgids vormgeving
320 De sportfederatie als werkgever tewerkstelling, HR
316 Gids eindwerken onderzoek, studenten
317 VSF Perslijst pers en media
315 Gids stagestudenten studenten
Bestuur van de federatie
228 Tuchtclausules grensoverschrijdend gedrag goed bestuur
227 Financieel goed bestuur goed bestuur
280 Discussietool federatie van de toekomst beleidsplan
224 Bestuurscommissies goed bestuur, HR
218 Benoemingscomité goed bestuur, HR
210 Model benoemingsbrief goed bestuur
220 Risicoanalyse en -beheersing goed bestuur
213 Functioneringsgesprek goed bestuur
225 Match-fixing goed bestuur
221 Reglementen en klachtenprocedures goed bestuur
219 Sociale verantwoordelijkheid goed bestuur
217 Informatie clubs op federatiewebsite goed bestuur
216 Belangenconflicten goed bestuur
215 Gedragscode goed bestuur
214 Zelfevaluatie bestuur goed bestuur
212 Onverenigbaarheden bestuursorgaan goed bestuur
211 Bestuursmodel goed bestuur
209 Introductieprocedure bestuursleden goed bestuur
207 Management bestuursvergaderingen goed bestuur
205 Bestuursprofielen goed bestuur
208 Bestuurswissels goed bestuur
204 Jaarverslag goed bestuur
203 Beleidsplan visualiseren beleidsplan, goed bestuur
202 Organigram goed bestuur
278 Plan je beleidsplanningsproces beleidsplan
277 Poster beleidsplanningsproces beleidsplan
276 Tijdslijn beleidsplan
275 Meetplan beleidsplan
273 Indeling beleidsplan beleidsplan
272 Medewerkersplan beleidsplan
270 Indicatoren beleidsplan
269 Operationaliseren strategische doelstellingen beleidsplan, voorbeeld
268 Doelstellingen beleidsplan
267 Beleidsopties beleidsplan, voorbeeld
265 Confrontatie-inspiratiematrix beleidsplan
264 SWOT-analysetabel beleidsplan, voorbeeld
263 Analysetabellen beleidsplan
262 Omzetten trends naar OT beleidsplan
260 Interne analyse beleidsplan
259 Profiel beleidsplan
258 Formuleren missie beleidsplan
257 Evalueren missie beleidsplan
256 Tijdslijn - overzicht beleidsplanningsproces beleidsplan
255 Samenstelling beleidsplanningsteam beleidsplan
254 Lessen vorig beleidsplanningsproces beleidsplan
253 Evalueren vorig beleidsplan en beleidsplanningsproces beleidsplan
252 Moeten doelen altijd SMART zijn? beleidsplan
251 Prioriteitenmatrix beleidsplan
250 Opmaken van een beleidsplan beleidsplan
201 Zelfscan code goed bestuur goed bestuur
Bestuur van de federatie, Werking van de federatie
226 Ontwerpclausules tuchtreglement goed bestuur
319b Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek leidinggevende goed bestuur, HR
222 Algemeen model tuchtreglement goed bestuur
319a Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek goed bestuur, HR
223 Basisregels voor tuchtprocedures goed bestuur
302 Tips en tools voor bevragingen beleidsplan
Sportlandschap
112 Wegwijs in het EU-subsidieprogramma sportbeleid, Europa
110 Het Vlaamse sportlandschap sportbeleid
Sport van A tot Z
412 Overlegtool Transgenderpersonen in de Sport participatie
411 Website: Laagdrempelige sportclub participatie
410 Brochure: een open sportclub participatie
406 Brochure: je sportclub op maat van de 55-plusser sportclubbestuur, participatie
404 Infofiche: aansluiting niet-Belgen bij een sportclub participatie
403 Vragenlijst: vluchtelingen in de sportclub participatie
Verslag Algemene Vergadering VSF - 20190321
Sportclubondersteuning
619 Super Cup voor Clubs sportclubbezoeken
618 Monitoring: De sportclubondersteuning van morgen federatiebeleid SCO
617 Monitoring: modelvragenlijsten ter inspiratie sportclubbezoeken, voorbeeld
616 CSI: praktijkgids met voorbeelden clubsportinnovatie
615 CSI: Stappenplan projectmanagement clubsportinnovatie
614 CSI: actiefiches clubsportinnovatie
613 CSI: actieplan clubsportinnovatie
612 CSI: framework projectplan clubsportinnovatie
611 CSI: projectfiches clubsportinnovatie
610 CSI: profielschets van een brainstormbegeleider clubsportinnovatie
609 CSI: drop-outbevraging bij leden clubsportinnovatie
608 CSI: mappingtool clubsportinnovatie
607 Discussietool "Vitaminen voor de sportclubs" participatie
605 Stappenplan clubbezoeken sportclubbezoeken
604 Strategiebepaling sportclubondersteuning federatiebeleid SCO
Trainers en officials
502 Website: Week van de Official sportpromotie
501 Inspiratiepakket Officials voorbeeld
Sportlandschap, Sportclubondersteuning
606 Wegwijzer: overzicht van organisaties participatie