Kandidaturen stuurgroep shared services 2.0

De Vlaamse Sportfederatie heeft het voorbije anderhalf jaar actief ingezet op shared services voor de sportfederaties. We willen hier de komende jaren verder op inzetten en onze werking op dit vlak nog beter en intenser uitbouwen.

 

Op ons bestuursorgaan van 18 december is een eerste belangrijke stap gezet in de uitbouw van de shared services 2.0 visie en werking. Het bestuursorgaan besliste om

  • een centrale stuurgroep op te richten met een sterk mandaat om beslissingen te nemen, te sturen en op te volgen,
  • een bredere klankbordgroep op te richten om alle federaties nog meer de mogelijkheid te geven om zelf een impact te hebben en hun stem te laten horen,
  • officieel af te stappen van het onderscheid tussen grote en kleine sportfederaties binnen shared services.

 

Met deze stuurgroep willen we het voor én door verhaal van het project shared services nog beter bewaken. De stuurgroep zal binnen een afgesproken kader een zeer belangrijke rol spelen in

  • het uitwerken en bewaken van de strategische doelen en langetermijnvisie,
  • het valideren van nieuwe uitvoeringsprojecten,
  • het bewaken van de projectvoortgang.

We zijn dan ook op zoek naar gemotiveerde beslissingsnemers binnen de sportfederaties die zich willen engageren om een actieve rol op te nemen in de stuurgroep. In deze rol vertegenwoordig je vooral de belangen van de sector met aandacht voor de eigenheid van je federatie.

Deze stuurgroep zal minimaal vier keer per jaar samenkomen, maar in de eerste fase verwachten we dat dit frequenter zal zijn. Zo zal de stuurgroep een belangrijke rol spelen in het uitwerken van de strategie en het bepalen van prioriteiten.

 

Ben je geïnteresseerd om mee aan het roer te staan van de shared services van de toekomst? Bezorg ons dan zeker jullie kandidatuur met korte motivatie vóór vrijdag 15 januari.

Op basis van de ontvangen kandidaturen streven we, in overleg met het bestuursorgaan, naar een evenwichtige samenstelling van de stuurgroep met aandacht voor de diversiteit van de sector.