Persbericht: Oplossing nodig voor gesloten sportinfrastructuren

25 sportcentra in Vlaanderen zullen de komende weken ingenomen worden voor de vaccinatiecampagne. Dat betekent dat er in deze infrastructuren maandenlang geen sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. De Vlaamse Sportfederatie vraagt snel een oplossing voor de getroffen sportclubs en sporters. Voorzitter Koen Umans: “Sportclubs krijgen al zware klappen door de coronacrisis, zij mogen niet opnieuw de dupe worden.”

De Vlaamse Sportfederatie, koepelorganisatie voor de georganiseerde sport, begrijpt dat sportinfrastructuren op sommige plaatsen geschikt kunnen zijn als vaccinatiecentra. Maar er moet tegelijkertijd werk gemaakt worden van oplossingen, zodat de getroffen clubs en sporters niet de dupe worden van de langdurige sluiting van hun sportlocaties. De heropstart van indoorsportactiviteiten dreigt nu in sommige steden en gemeenten nog veel langer te moeten wachten. Koen Umans: “Verschillende sportclubs kregen al te horen dat ze tot eind oktober 2021 geen gebruik kunnen maken van hun sportinfrastructuur. We roepen alle verantwoordelijken op om zeer snel met de sportclubs in gesprek te gaan. Er moet gezocht worden naar alternatieven, zodat ook hun werking kan heropstarten zodra er versoepelingen mogelijk zijn in de sportsector.”

Momenteel werkt de sportsector in overleg met de overheden aan een verantwoorde, gefaseerde strategie om sport weer op te starten.  Alle experten zijn het er roerend over eens dat de heropstart van sport zal bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn van vele Vlamingen, een problematiek die meer en meer op de voorgrond komt in het maatschappelijke debat rond de relancestrategie. Sport is een deel van de oplossing in deze cruciale fase van de COVID-19-crisis. Koen Umans: “De sportclubs willen hun maatschappelijke rol meer dan ooit opnemen. Een helder perspectief op de beschikbaarheid van de sportinfrastructuren moet dit mogelijk maken”.

Tal van sportclubs en professionele trainers verkeren door de aanhoudende coronamaatregelen in financiële moeilijkheden. Vele vrijwilligers stellen zich vragen bij hun engagement. Deze situatie kan tot desastreuze gevolgen leiden voor de sportbeleving in de buurt van deze sportinfrastructuren. Meer dan 18.000 sportclubs met zowat 1,4 miljoen sporters in Vlaanderen kijken reikhalzend uit naar versoepelingen, zodra de epidemiologische situatie dat mogelijk maakt. Momenteel kunnen enkel jongeren tot en met 12 jaar op een min of meer normale manier hun sport beleven, zowel indoor als outdoor.  Voor wie ouder is dan 12, is sporten in clubverband zwaar beperkt.
 

Gepost door:
Grace Hellinckx