Persbericht: Valse start voor de nieuwe wet verenigingswerk

Tot op vandaag is er geen volledige duidelijkheid over het nieuwe systeem van verenigingswerk voor de sport. En dat terwijl de nieuwe regelgeving al enkele weken van kracht is. “Het platform voor de aangiftes is nog niet actief. Het blijft ook wachten op de maximumbedragen. Sportclubs worden nog maar eens in de steek gelaten”, zegt voorzitter Koen Umans van de Vlaamse Sportfederatie.

Op 24 december 2020 verscheen de nieuwe wet op het verenigingswerk in het Belgisch Staatsblad. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde die wetgeving in allerijl goed, nadat er nauwelijks overlegd werd met de sector. Een vergiftigd kerstcadeau, dat sportclubs opzadelt met zo’n 20% extra belastingen. 

Naast de 10% solidariteitsbijdrage, die de sportclub moet dragen, wordt een verenigingswerker zelf ook nog eens belast met 10% fiscale lasten op zijn inkomsten. Dat laatste was voor de Vlaamse Sportfederatie een stap te ver. “Het is een slag in het gezicht van de vele Vlamingen die hun vrije tijd opofferen om kwalitatieve trainingen te geven in sportclubs”, zegt Koen Umans.

Naast de financiële bezwaren duidde de Vlaamse Sportfederatie ook dat er geen rekening wordt gehouden met de specificiteit van de sportsector. Dat zorgt ervoor dat het nieuwe systeem enkele praktische en administratieve moeilijkheden met zich meebrengt. 

Nood aan duidelijkheid voor sportclubs

De Vlaamse Sportfederatie organiseerde gisterenavond een webinar over de nieuwe wet verenigingswerk. Méér dan 2.000 sportclubs schreven zich in, om meer duiding te krijgen bij de inhoud van de nieuwe wetgeving en de vele (praktische) vragen die de voorbije weken opdoken. 

Een uitdrukkelijk signaal dat er nood is aan duidelijkheid. Sportclubs hebben nog veel vragen, waarop tot op vandaag geen antwoord kwam vanuit de federale overheid. Koen Umans: “Het platform is nog niet actief, waardoor aangiften van verenigingswerk nog niet kunnen gebeuren. Het Koninklijk Besluit dat o.a. de verhoogde maandelijkse maxima mogelijk moet maken, moet er nog komen. Daarnaast is het ook nog wachten op de publicatie van een modelovereenkomst. En dat allemaal terwijl de nieuwe regelgeving al sinds 1 januari van kracht is.” 

Veel clubs zijn vragende partij om alternatieven te horen om hun vroegere verenigingswerkers op een andere legale manier te vergoeden, zonder te vervallen in een zwart circuit. Veel mogelijkheden zijn er echter niet. 

“Definitieve regelgeving moet werkbaar en betaalbaar zijn”

De huidige regeling is maar voor maximaal 1 jaar geldig. De Vlaamse Sportfederatie roept daarom minister Vandenbroucke met aandrang op om zeer snel werk te maken van een definitieve regeling die werkbaar en betaalbaar is voor de sportsector. Koen Umans: “We hopen snel het overleg op te starten. Tegen de zomer van 2021 verwachten we duidelijkheid over de piste die zal gevolgd worden, zodat alle praktische voorbereiden tijdig kunnen gebeuren.”
 

Gepost door:
Grace Hellinckx