Green Deal Sportdomeinen in de maak


Vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij en Sport Vlaanderen in samenwerking met ISB en de Vlaamse Sportfederatie is een Green Deal Sportdomeinen in de maak.

In die Green Deal gaan we op zoek naar oplossingen die het hoogwaardig karakter van de sportinfrastructuur behouden, maar tegelijk zorgen voor een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving. Deze Green Deal focust op het volledige sportdomein (open lucht). Onder het sportdomein verstaan we de sportvelden zelf (in natuurgras, kunstgras, kunststof, …) en hun onmiddellijke omgeving (inclusief de parking). 

De aanleg en het onderhoud van een buitensportterrein vergt kennis én een passie voor het veld. Het onderhoud moet de functionaliteit en de veiligheid voor de spelers garanderen. Maar het onderhoud heeft door het gebruik van pesticiden, water en voedingsstoffen ook een impact op het milieu en de biodiversiteit. Daarom is kennis over aanleg en onderhoud, waterbeheer, de bodem en het bodemleven, het voorkomen van en alternatieven voor het gebruik van pesticiden van groeiend belang. 
 

Wat willen we?

  • Een kennisnetwerk uitbouwen met experten uit verschillende disciplines: sportsector, ambtenaren (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams), wetenschappers, aannemers en andere stakeholders
  • Inzetten op circulariteit, zowel qua materiaalgebruik als watergebruik (bv. gesloten circuit)
  • Innoveren
  • Sensibiliseren, zowel naar de sportbeoefenaar als de bezoeker van het sportdomein
     

Infomoment op 2 februari

Wil je meer weten over deze Green Deal?
Neem deel aan het digitaal infomoment op dinsdag 2 februari van 14u tot 15u30.
Inschrijven doe je via de website van ISB.

Wat na het infomoment?
We zoeken partners die in de Green Deal een bepaald engagement willen aangaan. Dit engagement maak je officieel door de convenanttekst te ondertekenen. Die convenanttekst wordt door alle partners samen opgemaakt, je zal mee input kunnen geven.
Na het infomoment kan je doorgeven of je partner wil worden van deze Green Deal Sportdomeinen.
 

Gepost door:
Robin Ramakers