Vraag om extra middelen voor de basissubsidies

Vanaf 2021 mogen ook Cricket Vlaanderen vzw en De Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie vzw op subsidies van de Vlaamse overheid rekenen. Dat brengt het totaal op 51 gesubsidieerde sportfederaties: 44 unisportfederaties en 7 multisportfederaties. Er is ook één nieuwe erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie: Grappling Vlaanderen.

Uiteraard zijn wij als Vlaamse Sportfederatie zeer verheugd dat meer en meer federaties hun werking en kwaliteit willen opschalen, en dat binnen het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sport. Sinds 2017 is het aantal erkende en gesubsidieerde federaties gestegen van 47 naar 51 in 2021.

Meer erkende en gesubsidieerde federaties heeft op dit moment echter ook een negatieve weerslag op de financiering van de bestaande gesubsidieerde federaties. De financiële middelen stijgen niet mee, waardoor de pot moet verdeeld worden onder meer federaties. Dat betekent dat bestaande gesubsidieerde federaties minder basissubsidies krijgen, ook al is hun werking gelijk gebleven of zelfs licht gestegen.

We hebben de minister van Sport in een brief gevraagd om een (automatische) aanpassing van de begroting, telkens er nieuwe erkende en gesubsidieerde federaties bijkomen. Op die manier kunnen de financiële middelen meegroeien met de groei van de georganiseerde sportsector. Zeker in deze financieel moeilijke tijden is het belangrijk dat bestaande werkingen op hun basissubsidies kunnen blijven rekenen, zelfs al kunnen er meer federaties een beroep doen op de middelen van het decreet.

Gepost door:
Robin Ramakers