Coronacrisis: Brief Sport Vlaanderen inzake decreet georganiseerde sportsector

03/03/2021 - 14:53

De coronamaatregelen blijven een grote impact hebben op de Vlaamse sportclubs en sportfederaties.  
 
Sport Vlaanderen bezorgde de sportfederaties begin maart 2021, net zoals vorig jaar, een communicatie over de impact op regelgeving en subsidiëring. In die communicatie lees je de eventuele impact van onder meer

  • tijdelijke werkloosheid van personeelsleden
  • beleidsfocus jeugdsport
  • cijfers aantal subsidieerbare leden en sportbegeleiders werkingsjaar 2021
  • subsidiëring van activiteiten die niet of beperkt hebben plaatsgevonden