Project relance sportclubs & sportnoodleningen van Sport Vlaanderen

De Vlaamse Sportfederatie kreeg, bovenop het noodfonds, extra financiële middelen toegewezen om noodlijdende sportclubs er weer bovenop te helpen. Met de extra clubondersteuning willen we een zo groot mogelijk aantal clubs bereiken, maar uiteraard ook complementair werken aan het aanbod van de sportfederaties zelf.

Via intens overleg en bevraging bij sportfederaties en sportclubs zijn de blinde vlekken stilaan zichtbaar in het ondersteuningsaanbod. In de loop van maart plannen we een campagne om de sportclubs te bereiken zodat we alle noden nog beter kennen en concrete steun kunnen aanreiken.

We zullen op 2 pistes inzetten:

  • sportclubs versterken rond hun financieel beleid
  • sportclubs versterken rond beleid, creativiteit, probleemoplossend vermogen

Sportorganisaties kunnen binnenkort ook gebruik maken van sportnoodleningen die via de Vlaamse Regering door Sport Vlaanderen worden voorzien. Sport Vlaanderen voorziet deze sportnoodleningen voor sportclubs, sportfederaties of sportgerelateerde rechtspersonen. Zij kunnen € 25.000 tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente over een looptijd tot 9 jaar. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking voor deze lening. Meer info over de sportnoodleningen vind je op de website van Sport Vlaanderen.

De Vlaamse Sportfederatie wil sportorganisaties bijkomende ondersteuning bieden bij de opmaak van een dossier voor een sportnoodlening. Voor de sportclubs die op kleinere schaal actief zijn, werken we zelf een alternatief aanbod uit. Binnenkort meer hierover!

Om het project in goede banen te leiden, versterkt projectcoördinator Kristof Waelkens sinds eind februari ons team.
Heb je vragen, contacteer Kristof via kristof@vlaamsesportfederatie.be.
 

Gepost door:
Lien Berton