Erasmus+ Sport lanceert projectoproep voor 2021


Je kan als sportfederatie of sportclub nog tot 20 mei om 17u een projectvoorstel indienen om EU-subsidies te krijgen. De projectoproep en de definitieve programmagids Erasmus+ Sport 2021-2027 werden vorige week bekendgemaakt.

We werken, samen met EU Sport Link, aan een overzichtelijke online folder om de accenten en nieuwigheden te duiden. Via dit nieuwsbericht krijg je alvast beknopt de vernieuwde inhoud mee. Meest opvallend en opportuun voor Vlaamse sportorganisaties is de grote differentiatie in subsidiebedragen binnen de kleine en grote samenwerkingsverbanden. En ook voor de not for profit sportevenementen. Bovendien werkt de EU vanaf 2021 met zogenaamde lump sums om de administratieve last te verminderen.

Kleine samenwerkingsverbanden (small-scale partnerships)

Nieuw: het minimumaantal partners voor een klein samenwerkingsverband is teruggebracht naar twee. De voorwaarde is wel dat de partners uit verschillende programmalanden komen. Het is zeer aanbevolen om minstens één partner te hebben die ook lokaal actief is (een sportclub).

Je kan kiezen om een project in te dienen voor 30.000 of 60.000 euro.
 

Grote samenwerkingsverbanden (cooperation partnerships)

Vanaf 2021 kan je met drie partners uit verschillende programmalanden een groot samenwerkingsverband indienen. Ook hier is er een differentiatie in subsidiebedragen: je kan kiezen voor een lump sum van 125.000, 250.000 of 400.000 euro. 
 

Thema's

Vroeger moest je zowel binnen de grote als de kleine samenwerkingsverbanden specifieke thema's kiezen. Nu kan je de keuze maken tussen één overschrijdend horizontaal thema en/of één sportspecifiek thema. 

  • Horizontale thema's: inclusie en diversiteit, ecologische duurzaamheid en digitale dimensie
  • Sportspecifieke thema's: bevordering van deelname aan sport en fysieke activiteit, promotie van integriteit en waarden van sport, promotie van opleiding van en door sport en de bestrijding van geweld en van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport en de aanpak van radicalisering.


Not for profit sportevenementen

Ook binnen dit luik wordt het mogelijk om kleinschaligere projecten te laten subsidiëren. Vanaf 2021 kan je je richten op drie types van evenementen: type I (minimum 3 deelnames uit 3 verschillende programmalanden), type II (minimum 6 deelnames uit 6 verschillende programmalanden) en type III (minimum 10 deelnames uit 10 verschillende programmalanden). De lump sums zijn respectievelijk 200.000, 300.000 en 450.000 euro.

Ook voor de evenementen zijn een aantal thema's bepaald:

  • vrijwilligerswerk in de sport
  • sociale inclusie door sport
  • bestrijding van discriminatie in de sport, met inbegrip van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  • bevordering van de deelname aan sport en fysieke activiteit

De volledige programmagids en de portaalsite om je projectvoorstel in te dienen vind je op de website van EACEAC

Wens je begeleiding of ondersteuning bij één van de mogelijkheden? Bart Verschueren, coördinator van EU Sport Link, helpt je verder. Je kan Bart bereiken via bart.verschueren@eusportlink.be of +32 486 76 28 03. EU Sport Link is een dienstverlenend samenwerkingsverband van de VSF en het ISB voor Europese zaken.

Gepost door:
Grace Hellinckx