VIA6-akkoord afgesloten

Na maandenlang onderhandelen bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord voor de Vlaamse social profit sectoren.

Het VIA6-akkoord neemt sectorale maatregelen op vlak koopkracht (vb loonsverhoging van 1,1%), kwaliteit (vb middelen voor digitalisering en professionalisering) en intersectorale maatregelen (vb regels rond structureel thuiswerk).

De genomen beslissingen worden nu zo snel mogelijk in sectorale cao's gegoten. Pas daarna kunnen de betrokken organisaties, dus ook sportfederaties, de gemaakte afspraken toepassen.

Je kan de volledige inhoud van het VIA6-akkoord lezen op de website van Sociare.

Gepost door:
Pieter Hoof