201 Zelfscan code goed bestuur

Deze zelfscan / checklist goed bestuur is ontwikkeld door VSF als ondersteuning voor de sportfederaties.
De berekende score geeft een indicatie hoe ver de sportfederatie staat op vlak van de harde indicatoren van goed bestuur (zoals opgenomen in het decreet). Maar hou hierbij rekening dat dit gebeurt op basis van zelfevaluatie, het is Sport Vlaanderen die per (deel)indicator beslist of de sportfederatie voldoet of niet.
De zelfscan is meer dan enkel een scan, het bevat links naar ondersteunende documenten / tools / informatie.
Dit zowel voor de harde als zachte indicatoren.

Lees zeker even de instructies in het eerste tabblad om met de zelfscan aan de slag te gaan.

Deze tool is enkel te downloaden door personen die geregistreerd zijn als medewerker van een federatie, lid van VSF.

Overzicht updates:

 • 4 november 2020: toevoeging ondersteunende fiche op vlak van financieel goed bestuur (financieel comité / auditcomité)
 • 10 augustus 2020: kleine updates
 • 14 augustus 2019: kleine updates
 • 16 april 2019: update ondersteunende fiche rond functioneringsgesprekken (indicator 3.5a)
 • 22 augustus 2018: extra link naar fiche met voorbeelden van hoe federaties gebruik maken van bestuurscommissies
 • 21 november 2017: kleine aanpassing in opmerking bij indicator 1.9
 • 13 juni 2017:
  • extra koppeling naar de (al bestaande maar uitgebreide) fiche i.v.m. introductieprocedure voor nieuwe bestuursleden (in cellen R30 en R59, tabblad "Zachte indicatoren")
  • extra koppeling naar een nieuwe fiche ivm het benoemingscomité (cel I19, tabblad "HI - checklist democratie")
  • update fiche management van bestuursvergaderingen: extra tool
  • update fiche introductieprocedure bestuursleden: uitgebreid met een model voor een benoemingsbrief
  • klachtenprocedures: extra informatie over de link tussen het tuchtmodel van VSF en de vereisten in zachte indicator 12 - geschikte klachtenprocedures
 • 15 mei 2017: extra ondersteuningsfiches (risicoanalyse en -beheersing, functioneringsgesprek) - update ondersteuningsfiches (bestuursmodel, jaarverslag, notulen AV, klachtenprocedures, management bestuursvergaderingen, beleidsplan, zelfevaluatie bestuur, onverenigbaarheden, bestuursprofielen, bestuurswissels, sociale verantwoordelijkheid, gedragscode, introductieprocedure)
 • 21 april 2017: extra kolommen tabblad zachte indicatoren om gewenste situatie uit te splitsen per jaar
 • 20 april 2017: extra voorbeelden / ondersteunende documenten, lay-out aangepast, extra tabbladen voor zachte indicatoren, beveiliging tabbladen weg