315 Gids stagestudenten

De sportfederatiesector biedt heel wat kansen voor studenten en studenten bieden heel wat kansen voor sportfederaties.
Deze gids bundelt de Vlaamse onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten met diverse afstudeerrichtingen) die geïnteresseerd zijn om hun studenten stage te laten volgen in een Vlaamse sportfederatie. Door dit aanbod te bundelen wil de VSF aan de sportfederaties een gemakkelijk overzicht bieden van mogelijke stagestudenten die ze kunnen aantrekken in hun federatie (+ de contactpersoon). 

Bekijk ook zeker even onze "gids eindwerken" een analoog initiatief maar dan met betrekking tot eindwerken (thesissen, masterproeven, bachelorproeven,...).