316 Gids eindwerken

Elk jaar zijn er tal van studenten die in het kader van hun opleiding een eindwerk moeten schrijven. Deze eindwerken (thesissen, bachelorproeven, masterproeven,…) kunnen een interessante opportuniteit vormen voor de Vlaamse sportfederaties om concrete onderzoeksvragen te onderzoeken. De student kan een specifieke vraag, relevant voor de sport(federatie), uitwerken onder de vorm van een literatuurstudie en/of een empirisch onderzoek.

Deze "gids eindwerken" bundelt de Vlaamse onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten met diverse afstudeerrichtingen) met interesse om hun studenten een eindwerk te laten maken in samenwerking met een Vlaamse sportfederatie. Op die manier hebben de sportfederaties een handig overzicht en kunnen ze in de toekomst gemakkelijker de stap zetten om een bepaalde vraag op een laagdrempelige, goedkope en relatief snelle manier te laten onderzoeken. Verder geven we in deze gids ook een overzicht van de dominante onderzoeksthema’s / -lijnen per onderwijsinstelling om een idee te geven van de specialisatiedomeinen van elke instelling.

Bekijk ook zeker even onze "gids stagestudenten" een analoog initiatief maar dan met betrekking tot stages.