320 De sportfederatie als werkgever

Dit document is een overzichtsfiche voor personeelsverantwoordelijken, in verband met de sportfederatie als werkgever.