Deelnemen aan een Europees project

Informatie over deelnemen aan een Europees project vind je hier via een handige wegwijzer, goede voorbeelden van succesvolle projecten, alle gegevens over het sportprogramma van Erasmus+ en andere Europese subsidieprogramma's waar de sport beroep op kan doen.

Wegwijzer

Het sportprogramma van Erasmus+ biedt je de kans om jouw doelstellingen beter te realiseren via een project met partners uit andere Europese landen. Ook verschillende andere Europese programma's bieden je kansen om jouw doelstellingen mee te helpen realiseren.

Via de wegwijzer vind je tips als je een EU-project wil indienen of aan een EU-project wil deelnemen.

Voor andere kansen in Europa neem je rechtstreeks contact op met EU Sport Link. 

Goede voorbeelden van succesvolle projecten

Hier vind je goede voorbeelden over:

  • Projecten van het sportprogramma van Erasmus+ met een Vlaamse deelnemer
  • Alle Europese sportprojecten met een Vlaamse deelnemer
  • Projecten van het sportprogramma van Erasmus+ van de gehele EU sedert 2014
  • Alle Europese sportprojecten sedert 2009
  • De Nationale Agentschappen van Erasmus+

Het sportprogramma van Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor 2014-2020.

Andere EU-programma's waar de sport beroep op kan doen

Bij andere EU-programma's dan het sportprogramma van Erasmus+, maak je als organisatie die werkt rond sport, ook kans op projectsubsidie. Steeds meer zijn de EU-programma's immers gericht op de inhoud van wat je via een EU-project wenst te bereiken.