Nieuws

Scheldende ouders langs de zijlijn, te veel druk op jonge sporters, of ouders die net geen interesse tonen? ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, start een individueel begeleidingstraject voor sportfederaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties. Deelnemers krijgen ondersteuning om hun eigen...Lees meer
In het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector worden geen verplichtingen meer opgelegd op vlak van verloning van personeel. Welke mogelijkheden biedt dit voor het loonbeleid in je sportfederatie?Lees meer
VSF ontwikkelde een "zelfscan" goed bestuur (gebaseerd op de indicatoren in het decreet) met daaraan gekoppeld ondersteunende documenten en tools.Lees meer
De Koning Boudewijnstichting wil verenigingen die zich inzetten voor vluchtelingen verder ondersteunen en lanceert een tweede oproep voor projecten die burgers en asielzoekers/erkende vluchtelingen samenbrengen om aan de weg te timmeren naar een nieuw leven in België.Lees meer
Wellicht zijn er in jouw federatie en/of door jouw clubs ook vragen op vlak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: zijn wij wel voldoende goed bezig? Welke stappen zou ik nog kunnen of moeten ondernemen? Wat indien er iets gebeurt binnen onze federatie of clubs? Waar kan ik terecht?Lees meer
Op 24 oktober in Gent organiseren we een infosessie crowdfunding in samenwerking met Rising Track (gratis voor leden van VSF).Lees meer

Pagina's