Nieuws

Scheldende ouders langs de zijlijn, te veel druk op jonge sporters, of ouders die net geen interesse tonen? ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, start een individueel begeleidingstraject voor sportfederaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties. Deelnemers krijgen ondersteuning om hun eigen...Lees meer
In het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector worden geen verplichtingen meer opgelegd op vlak van verloning van personeel. Welke mogelijkheden biedt dit voor het loonbeleid in je sportfederatie?Lees meer
VSF ontwikkelde een "zelfscan" goed bestuur (gebaseerd op de indicatoren in het decreet) met daaraan gekoppeld ondersteunende documenten en tools.Lees meer
De Koning Boudewijnstichting wil verenigingen die zich inzetten voor vluchtelingen verder ondersteunen en lanceert een tweede oproep voor projecten die burgers en asielzoekers/erkende vluchtelingen samenbrengen om aan de weg te timmeren naar een nieuw leven in België.Lees meer
Wellicht zijn er in jouw federatie en/of door jouw clubs ook vragen op vlak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: zijn wij wel voldoende goed bezig? Welke stappen zou ik nog kunnen of moeten ondernemen? Wat indien er iets gebeurt binnen onze federatie of clubs? Waar kan ik terecht?Lees meer
Op 24 oktober in Gent organiseren we een infosessie crowdfunding in samenwerking met Rising Track (gratis voor leden van VSF).Lees meer
Kruis donderdag 5 oktober zeker aan in je agenda! We nodigen onze leden uit voor een inspirerende ontmoetingsdag. Het is stilaan een vertrouwd concept: twee inspirerende sprekers, een lekkere lunch en een unieke setting. Daarnaast is er tijd voor losse babbels met collega's uit andere...Lees meer
In 2018 organiseert het Dynamo Project opnieuw begeleidingstrajecten rond vrijwilligersbeleid voor sportclubs. Geef je federatie voor 31 mei op als partner! Zo bied je clubs de kans om overal in Vlaanderen aan trajecten deel te nemen, terwijl je zelf de logistieke ondersteuning van slechts één...Lees meer
Leden van je federatie kunnen tegen het laagste tarief deelnemen. Dat is een leuke meerwaarde van lidmaatschap bij je federatie, dus breng je clubs snel op de hoogte.Lees meer
In het Vlaams parlement kreeg minister Muyters de voorbije maanden twee vragen met betrekking tot het nieuwe federatiedecreet.Lees meer
Vlaanderen kampt met een historisch opgebouwd tekort aan sportinfrastructuur. Ook dringen ingrijpende renovaties zich op. Daarom heeft minister Muyters een nieuwe visie ontwikkeld rond sportinfrastructuur, uitgewerkt in een Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen en in een nieuw decreet voor de...Lees meer
Ben je jong en actief in een sportfederatie of sportclub? Dan maak je kans om deel te nemen aan een seminarie van 2 tot 4 dagen, over jeugd en sport, in Europa. Op die seminaries komen telkens 25 à 35 jongeren uit alle hoeken van Europa bijeen. Op elk van de drie seminaries staat ook "hoe mijn...Lees meer

Pagina's