Nieuws

Wil je een jonge buitenlandse vrijwilliger laten meedraaien in jouw sportfederatie of één van jouw sportclubs? Wil je een jongere die lid is van jouw sportfederatie of één van jouw sportclubs helpen om als vrijwilliger in een sportfederatie of een sportclub in het buitenland actief te zijn? Dat kan...Lees meer
Elke dag zijn er duizenden sporters met een handicap die het beste van zichzelf geven. Steeds meer federaties zetten hier dan ook op in en dat kunnen we enkel aanmoedigen.Lees meer
Wist je dat Sport Vlaanderen in elke provincie een uitleendienst heeft waar je als sportorganisatie (federatie, club, school,…) sportmateriaal kan lenen?Lees meer
Wil je als gemeente, sportregio of sportfederatie in het najaar van 2017 een bijscholing organiseren voor je sportclubbestuurders? Dan kan je een beroep doen op het Dynamo Project.Lees meer
Sinds 1 maart 2017 gelden nieuwe tarieven voor de neerlegging van de akten met betrekking tot bestuurs- of statutenwijzigingen voor vzw's.Lees meer
Op 9 maart werd het uitvoeringsbesluit topsport gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe UB topsport houdt een aantal belangrijke wijzigingen in voor de topsportfederaties.Lees meer

Pagina's