Nieuws

Wordt de Dimona-aangifte binnenkort verplicht wanneer je iemand onder de 25-dagenregeling of de "artikel 17" regeling tewerkstelt? Volgens een huidig wetsontwerp wel.Lees meer
Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe forfaitaire dag- en jaarplafonds voor de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. Het geïndexeerde dagplafond wordt 33,36 euro. Het geïndexeerde jaarplafond wordt 1.334,55 euro.Lees meer
Nike en de Koning Boudewijnstichting lanceren een projectoproep waarmee ze duurzame initiatieven willen steunen die sport inzetten als middel om kwetsbare kinderen en jongeren meer kansen te bieden en hen (nog) beter te integreren in de samenleving.Lees meer
In deze periode communiceren we traditioneel over onze bijscholingen voor het komende jaar. Maar, omdat het nieuwe decreet op de sportfederaties ingaat op 1 januari 2017, én omdat de verplichting wegvalt om jaarlijks 6 uren erkende bijscholing te volgen, herbekijken we momenteel de mogelijkheden.Lees meer
VSF zal in 2017-2018 deelnemen aan een "groot samenwerkingsverband" rond good governance op Europees niveau.Lees meer
De realiteit leert dat sport en bewegen voor heel wat kinderen allesbehalve een evidentie is. Door financiële, culturele of praktische drempels vallen heel wat kinderen uit de boot. Multimove wil zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om aan beweegactiviteiten deel te nemen. Een nieuwe publicatie...Lees meer

Pagina's