Nieuws

Ken jij de mogelijkheden van SOCIALware om te besparen op je IT-budget? Klik door naar deze pagina van het Dynamo Project voor meer informatie (zowel relevant voor sportfederaties als -clubs).Lees meer
De laatste prognose van het Planbureau voorziet een overschrijding van de spilindex in mei 2017. Dit betekent dat de lonen geïndexeerd zouden worden in juli 2017.Lees meer
Op 1 januari 2017 evolueerde het Vlaamse sportfederatielandschap binnen het kader van het nieuwe decreet van 10 juni 2016 houdende erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. In de aanloop naar dit nieuwe decreet, fusioneerden een aantal sportfederaties.Lees meer
VSF organiseerde op donderdag 26 januari de VSF Denkdag in Antwerpen. De VSF zal vernieuwen en als startpunt van ons proces nodigden wij alle federatiemedewerkers en bestuurders uit om samen na te denken over de werking en de toekomst van de VSF.Lees meer
Wordt de Dimona-aangifte binnenkort verplicht wanneer je iemand onder de 25-dagenregeling of de "artikel 17" regeling tewerkstelt? Volgens een huidig wetsontwerp wel.Lees meer
Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe forfaitaire dag- en jaarplafonds voor de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. Het geïndexeerde dagplafond wordt 33,36 euro. Het geïndexeerde jaarplafond wordt 1.334,55 euro.Lees meer

Pagina's