Nieuws

Op woensdag 7 december organiseert het Kennis- en informatiecentrum sport van Sport Vlaanderen een kennisdag in het nieuwe AFAS Stadion in Mechelen. Het thema voor deze kennisdag is gezond sporten. Nieuw onderzoek en goede praktijken zullen samengebracht worden in een gevuld programma voor de ruime...Lees meer
Alle criteria voor de oproep van 2017 zijn bekend. Dien een projectvoorstel in tegen 6 april 2017 om vanaf 2018 EU-subsidies te ontvangen.Lees meer
Sinds een tijdje is de firma Permission Machine (ook werkzaam onder de naam Graphics Detective) actief om in naam van bepaalde persbureaus of fotoagentschappen inbreuken op auteursrechten op te sporen. Organisaties die in hun communicatie gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermde foto's,...Lees meer
Ontdek de tips van Seppe Smits om gepast te reageren op pesten. Het is belangrijk voor alle betrokkenen. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig.Lees meer
Iedereen heeft het nieuw decreet inzake de erkenning en subsidiëring van de sportfederaties intussen gelezen. Sport Vlaanderen maakte een tijdlijn waarin alle deadlines voor het indienen van documenten opgelijst staan.Lees meer
Wat zijn de sterktes van de VSF? Waar verspillen we onze tijd en energie mee? Wat verwachten jullie als leden van de VSF? In 2017 willen we een kerntakendebat voeren over de toekomst van de VSF. Op 26 januari zullen we dit debat op gang trappen samen met jullie! Save the date!Lees meer

Pagina's