Nieuws

De laatste prognose van het Planbureau over de indexering van de lonen in 2017 is bekend.Lees meer
Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport onderzocht tussen januari 2012 en 30 juni 2016 een grote diversiteit aan sportthema’s uit het Sport voor Allen- en topsportbeleid. De resultaten werden gebundeld en gepubliceerd als digitale publicatie.Lees meer
Op woensdag 7 december organiseert het Kennis- en informatiecentrum sport van Sport Vlaanderen een kennisdag in het nieuwe AFAS Stadion in Mechelen. Het thema voor deze kennisdag is gezond sporten. Nieuw onderzoek en goede praktijken zullen samengebracht worden in een gevuld programma voor de ruime...Lees meer
Alle criteria voor de oproep van 2017 zijn bekend. Dien een projectvoorstel in tegen 6 april 2017 om vanaf 2018 EU-subsidies te ontvangen.Lees meer
Sinds een tijdje is de firma Permission Machine (ook werkzaam onder de naam Graphics Detective) actief om in naam van bepaalde persbureaus of fotoagentschappen inbreuken op auteursrechten op te sporen. Organisaties die in hun communicatie gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermde foto's,...Lees meer
Ontdek de tips van Seppe Smits om gepast te reageren op pesten. Het is belangrijk voor alle betrokkenen. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig.Lees meer

Pagina's