Over VSF

De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) is de koepelorganisatie die 63 erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties in Vlaanderen bundelt

De VSF ondersteunt en vertegenwoordigt die federaties, goed voor meer dan 19.000 clubs en 1.400.000 sporters. De VSF is daarmee aanspreekpunt en spreekbuis van de Vlaamse sportfederatiesector.

De VSF wil een positieve bijdrage leveren aan de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand sportbeleid in Vlaanderen met het oog op een grotere sportparticipatie en optimale doorstromingskansen voor talentvolle jongeren.

De VSF zit jaarlijks mee aan tafel in ongeveer 50 overlegvergaderingen. Goed voor 150 overlegmomenten. Bekijk hier de volledige lijst.