Intellectuele eigendom en auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is op de officiële website van de Vlaamse Sportfederatie, kan je gratis raadplegen. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt via een login, tenzij anders aangegeven op de pagina.

Je mag de verkregen informatie raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor eigen gebruik. Je mag deze informatie delen met je collega’s binnen je sportfederatie of sportclub. Het is echter niet toegestaan deze informatie te commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vlaamse Sportfederatie.

Het is ook niet toegestaan de site te verveelvoudigen, anders dan door het downloaden en bekijken ervan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Vlaamse Sportfederatie is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

De Vlaamse Sportfederatie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn websites. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt. Deze kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande toestemming van de auteur.

WIJZIGINGEN

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 17/05/2021.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie