Producten

Deze pagina bundelt alle ondersteunende informatie van VSF. Via de filter kan je verfijnen op thema en op type product:
1. Document: achtergrondinformatie (type: PDF)
2. Tool: werkinstrument waarmee je als federatie aan de slag kan (type: xls, doc, ppt, website)

Sportlandschap
110 Het Vlaamse sportlandschap sportbeleid
111 Europa en sport Europa, sportbeleid
606 Wegwijzer: overzicht van organisaties participatie
Bestuur van de federatie
201 Better boards, stronger sport goed bestuur
202 (Zelf)evaluatie raad van bestuur goed bestuur
203 (Zelf)evaluatie bestuursleden goed bestuur
204 Gewenste competenties in de raad van bestuur goed bestuur
205 Organisatie van bestuursvergaderingen goed bestuur
206 Competenties raad van bestuur in kaart goed bestuur
207 Gedragscode bestuursleden goed bestuur
208 Beleid belangenconflicten goed bestuur
209 Registratie belangen bestuurders goed bestuur
210 Introductieprocedure bestuursleden goed bestuur
211 Tips functieprofielen bestuursleden goed bestuur
212 Functieprofielen bestuursleden en voorzitter goed bestuur
214 Zelfscan code goed bestuur goed bestuur
215 Organigram goed bestuur
216 Beleidsplan visualiseren beleidsplan, goed bestuur
217 Jaarverslag goed bestuur
218 Notulen rvb goed bestuur, voorbeeld
219 Notulen AV goed bestuur, voorbeeld
220 Bestuurswissels goed bestuur
221 Rapporteren goed bestuur goed bestuur
222 Bestuursprofielen goed bestuur
223 Management bestuursvergaderingen goed bestuur
224 Introductieprocedure bestuursleden goed bestuur
225 Bestuursmodel goed bestuur
226 Onverenigbaarheden rvb goed bestuur
227 Zelfevaluatie bestuur goed bestuur
228 Gedragscode goed bestuur
229 Belangenconflicten goed bestuur
230 Informatie clubs goed bestuur
231 Sociale verantwoordelijkheid goed bestuur
232 Klachtenprocedures goed bestuur
233 Match-fixing goed bestuur
234 Model Gedragscode NOC*NSF goed bestuur, Nederland
235 Functioneringsgesprek goed bestuur
236 Model klachtenreglement NOC*NSF goed bestuur, Nederland
237 Model bestuursprofiel NOC*NSF goed bestuur, Nederland
238 Visueel model Onverenigbaarheid Bestuursfuncties goed bestuur, Nederland
239 Model Evaluatie Bestuur NOC*NSF goed bestuur, Nederland
240 Model Proces Bestuursvergaderingen NOC*NSF goed bestuur, Nederland
241 Risicoanalyse en -beheersing goed bestuur
242 Model processen bestuursvergaderingen goed bestuur
243 Model benoemingsbrief goed bestuur
244 Benoemingscomité goed bestuur, HR
245 Bestuurscommissies goed bestuur, HR
250 Opmaken van een beleidsplan beleidsplan
251 Prioriteitenmatrix beleidsplan
252 Moeten doelen altijd SMART zijn? beleidsplan
253 Evalueren vorig beleidsplan en beleidsplanningsproces beleidsplan
254 Lessen vorig beleidsplanningsproces beleidsplan
255 Samenstelling beleidsplanningsteam beleidsplan
256 Tijdslijn - overzicht beleidsplanningsproces beleidsplan
257 Evalueren missie beleidsplan
258 Formuleren missie beleidsplan
259 Profiel beleidsplan
260 Interne analyse beleidsplan
261 Stakeholdersbevraging beleidsplan
262 Externe analyse beleidsplan
263 Analysetabellen beleidsplan
264 SWOT-analysetabel beleidsplan, voorbeeld
265 Confrontatie-inspiratiematrix beleidsplan
266 Beleidsuitdagingen beleidsplan, voorbeeld
267 Beleidsopties beleidsplan, voorbeeld
268 Doelstellingen beleidsplan
269 Operationaliseren strategische doelstellingen beleidsplan, voorbeeld
270 Indicatoren beleidsplan
271 Beleidsplan naar strategie beleidsplan
272 Medewerkersplan beleidsplan
273 Indeling beleidsplan beleidsplan
274 Actieplan beleidsplan
275 Meetplan beleidsplan
276 Tijdslijn beleidsplan
277 Poster beleidsplanningsproces beleidsplan
278 Plan je beleidsplanningsproces beleidsplan
279 Marketingtoolbox organisatieontwikkeling
300 Model tuchtreglement goed bestuur
301 Basisregels voor tuchtprocedures goed bestuur
302 Tips en tools voor bevragingen beleidsplan
319 Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek goed bestuur, HR
Werking van de federatie
300 Model tuchtreglement goed bestuur
301 Basisregels voor tuchtprocedures goed bestuur
302 Tips en tools voor bevragingen beleidsplan
312 Stappenplan: uitwerken van een communicatiecampagne pers en media, sportpromotie
315 Gids stagestudenten studenten
316 Gids eindwerken onderzoek, studenten
317 VSF Perslijst pers en media
318 Exit-bevraging bij sportclubs beleidsplan
319 Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek goed bestuur, HR
320 De sportfederatie als werkgever HR, tewerkstelling
321 Visuele stijlgids pers en media
322 Handleiding GDPR op maat van je sportfederatie GDPR
323 Inventaris gegevensverwerking GDPR
324 Toetsing GDPR GDPR
325a Register van gegevensverwerking GDPR
325b Register van gegevensverwerking - ingevuld voorbeeld GDPR
326 Model privacyverklaring GDPR
327 Modelcontract verwerkingsverantwoordelijke - verwerker GDPR
328 Aangifteformulier datalek GDPR
329 Evaluatie DPO verplichting GDPR
330 Scenario's SF - clubs GDPR
Sport van A tot Z
401 Brochure: transgenders in de sport participatie
403 Vragenlijst: vluchtelingen in de sportclub participatie
404 Infofiche: aansluiting niet-Belgen bij een sportclub participatie
406 Brochure: je sportclub op maat van de 55-plusser participatie, sportclubbestuur
407 Visie op jeugdbeleid competitie, recreatie
408 Visie op volwassen- en seniorenwerking recreatie
409 Sportstimulering van de 55-plusser in Vlaanderen participatie
410 Brochure: een open sportclub participatie
411 Website: Laagdrempelige sportclub participatie
Trainers en officials
501 Inspiratiepakket Officials voorbeeld
502 Website: Week van de Official sportpromotie
Sportclubondersteuning
603 Website: Sport en Verkeer gezond sporten
604 Strategiebepaling sportclubondersteuning federatiebeleid SCO
605 Stappenplan clubbezoeken sportclubbezoeken
606 Wegwijzer: overzicht van organisaties participatie
607 Referentiekader "Vitaminen voor de sportclubs" participatie
608 CSI: mappingtool clubsportinnovatie
609 CSI: drop-outbevraging bij leden clubsportinnovatie
610 CSI: profielschets van een brainstormbegeleider clubsportinnovatie
611 CSI: projectfiches clubsportinnovatie
612 CSI: framework projectplan clubsportinnovatie
613 CSI: actieplan clubsportinnovatie
614 CSI: actiefiches clubsportinnovatie
615 CSI: Stappenplan projectmanagement clubsportinnovatie
616 CSI: praktijkgids met voorbeelden clubsportinnovatie
617 Monitoring: modelvragenlijsten ter inspiratie sportclubbezoeken, voorbeeld
618 Monitoring: De sportclubondersteuning van morgen federatiebeleid SCO
619 Super Cup voor Clubs