206 Competenties raad van bestuur in kaart

Tool

Deze tool bevat een schema in excel dat kan gebruikt worden om de aanwezige competenties in de raad van bestuur in kaart te brengen. 
Ze is gebaseerd op de toolkit "better boards, stronger sport".

Downloaden

Je kan na inloggen de documenten gratis downloaden.