211 Bestuursmodel

Dit document is een overzichtsfiche, gelinkt aan de zelfscan goed bestuur en bevat voorbeelden en ondersteunende informatie voor het bepalen van je bestuursmodel als sportfederatie, voor het bepalen van de taken en verantwoordelijkheden van AV, bestuursorganen en directie.

Laatste update: 07/08/2020