215 Gedragscode

Dit document is een overzichtsfiche, gelinkt aan de zelfscan goed bestuur en bevat voorbeelden van gedragscodes voor bestuur, directie en personeel in een sportorganisatie. Het bevat ook een aantal tools.

Laatste update: 07/08/2020