215 Gedragscode

Dit document is een overzichtsfiche, gelinkt aan de zelfscan goed bestuur en bevat voorbeelden van gedragscodes voor bestuur, directie en personeel in een sportorganisatie. Het bevat ook een aantal tools.

Laatste update: 07/08/2020

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie