221 Reglementen en klachtenprocedures

Dit document is een overzichtsfiche, gelinkt aan de zelfscan goed bestuur en bevat voorbeelden van en ondersteunende informatie in functie van reglementen, klachtenprocedures en beroepsprocedures. Het bevat ook een aantal tools.

Laatste update: 14/12/2020