222 Model tuchtreglement

Tool

Deze tool bevat een algemeen model van een tuchtreglement. 

(In 2019 doet advocatenbureau STIBBE, in opdracht van Sport Vlaanderen, een screening  van de tuchtreglementen van sportfederaties op vlak van grensoverschrijdend gedrag. Het model dat zij hiervoor ontwikkelden, wordt doorlopen tijdens het begeleidingstraject waarvoor federaties via Sport Vlaanderen konden inschrijven). De huidige tool op onze website is niet specifiek aan seksueel grensoverschrijdend gedrag gelinkt, maar is een algemeen model. We raden sportfederaties aan om naast deze tool specifiek juridisch advies in te winnen, zowel algemeen als op basis van grensoverschrijdend gedrag.)

 

Downloaden

Je kan na inloggen de documenten gratis downloaden.