Producten

Deze pagina bundelt alle ondersteunende informatie van VSF. Via de filter kan je verfijnen op thema en op type product:
1. Document: achtergrondinformatie (type: PDF)
2. Tool: werkinstrument waarmee je als federatie aan de slag kan (type: xls, doc, ppt, website)

Sportlandschap
110 Het Vlaamse sportlandschap sportbeleid
112 Wegwijs in het EU-subsidieprogramma sportbeleid, Europa
606 Wegwijzer: overzicht van organisaties participatie
Bestuur van de federatie
201 Zelfscan code goed bestuur goed bestuur
202 Organigram goed bestuur
203 Beleidsplan visualiseren beleidsplan, goed bestuur
204 Jaarverslag goed bestuur
205 Bestuursprofielen goed bestuur
207 Management bestuursvergaderingen goed bestuur
208 Bestuurswissels goed bestuur
209 Introductieprocedure bestuursleden goed bestuur
210 Model benoemingsbrief goed bestuur
211 Bestuursmodel goed bestuur
212 Onverenigbaarheden bestuursorgaan goed bestuur
213 Functioneringsgesprek goed bestuur
214 Zelfevaluatie bestuur goed bestuur
215 Gedragscode goed bestuur
216 Belangenconflicten goed bestuur
217 Informatie clubs op federatiewebsite goed bestuur
218 Benoemingscomité goed bestuur, HR
219 Sociale verantwoordelijkheid goed bestuur
220 Risicoanalyse en -beheersing goed bestuur
221 Reglementen en klachtenprocedures goed bestuur
222 Algemeen model tuchtreglement goed bestuur
223 Basisregels voor tuchtprocedures goed bestuur
224 Bestuurscommissies goed bestuur, HR
225 Match-fixing goed bestuur
226 Ontwerpclausules tuchtreglement goed bestuur
227 Financieel goed bestuur goed bestuur
228 Tuchtclausules grensoverschrijdend gedrag goed bestuur
250 Opmaken van een beleidsplan beleidsplan
251 Prioriteitenmatrix beleidsplan
252 Moeten doelen altijd SMART zijn? beleidsplan
253 Evalueren vorig beleidsplan en beleidsplanningsproces beleidsplan
254 Lessen vorig beleidsplanningsproces beleidsplan
255 Samenstelling beleidsplanningsteam beleidsplan
256 Tijdslijn - overzicht beleidsplanningsproces beleidsplan
257 Evalueren missie beleidsplan
258 Formuleren missie beleidsplan
259 Profiel beleidsplan
260 Interne analyse beleidsplan
262 Omzetten trends naar OT beleidsplan
263 Analysetabellen beleidsplan
264 SWOT-analysetabel beleidsplan, voorbeeld
265 Confrontatie-inspiratiematrix beleidsplan
267 Beleidsopties beleidsplan, voorbeeld
268 Doelstellingen beleidsplan
269 Operationaliseren strategische doelstellingen beleidsplan, voorbeeld
270 Indicatoren beleidsplan
272 Medewerkersplan beleidsplan
273 Indeling beleidsplan beleidsplan
275 Meetplan beleidsplan
276 Tijdslijn beleidsplan
277 Poster beleidsplanningsproces beleidsplan
278 Plan je beleidsplanningsproces beleidsplan
280 Discussietool federatie van de toekomst beleidsplan
302 Tips en tools voor bevragingen beleidsplan
319a Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek goed bestuur, HR
319b Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek leidinggevende goed bestuur, HR
Werking van de federatie
222 Algemeen model tuchtreglement goed bestuur
223 Basisregels voor tuchtprocedures goed bestuur
226 Ontwerpclausules tuchtreglement goed bestuur
302 Tips en tools voor bevragingen beleidsplan
311 Auteursrechten en naburige rechten pers en media
312 Je sport in de pers pers en media
313 Facebook do's & don'ts sociale media
314 Instagram do's & don'ts sociale media
315 Gids stagestudenten studenten
316 Gids eindwerken onderzoek, studenten
317 VSF Perslijst pers en media
319a Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek goed bestuur, HR
319b Sjabloon functionerings- en evaluatiegesprek leidinggevende goed bestuur, HR
320 De sportfederatie als werkgever tewerkstelling, HR
321 Visuele stijlgids vormgeving
322 Handleiding GDPR op maat van je sportfederatie GDPR
323 Inventaris gegevensverwerking GDPR
324 Toetsing GDPR GDPR
325a Register van gegevensverwerking GDPR
325b Register van gegevensverwerking - ingevuld voorbeeld GDPR
326 Model privacyverklaring GDPR
327 Modelcontract verwerkingsverantwoordelijke - verwerker GDPR
328 Aangifteformulier datalek GDPR
329 Evaluatie DPO verplichting GDPR
330 Scenario's SF - clubs GDPR GDPR
Sport van A tot Z
403 Vragenlijst: vluchtelingen in de sportclub participatie
404 Infofiche: aansluiting niet-Belgen bij een sportclub participatie
406 Brochure: je sportclub op maat van de 55-plusser sportclubbestuur, participatie
410 Brochure: een open sportclub participatie
411 Website: Laagdrempelige sportclub participatie
412 Overlegtool Transgenderpersonen in de Sport participatie
Trainers en officials
501 Inspiratiepakket Officials voorbeeld
502 Website: Week van de Official sportpromotie
Sportclubondersteuning
603 Website: Sport en Verkeer gezond sporten
604 Strategiebepaling sportclubondersteuning federatiebeleid SCO
605 Stappenplan clubbezoeken sportclubbezoeken
606 Wegwijzer: overzicht van organisaties participatie
607 Discussietool "Vitaminen voor de sportclubs" participatie
608 CSI: mappingtool clubsportinnovatie
609 CSI: drop-outbevraging bij leden clubsportinnovatie
610 CSI: profielschets van een brainstormbegeleider clubsportinnovatie
611 CSI: projectfiches clubsportinnovatie
612 CSI: framework projectplan clubsportinnovatie
613 CSI: actieplan clubsportinnovatie
614 CSI: actiefiches clubsportinnovatie
615 CSI: Stappenplan projectmanagement clubsportinnovatie
616 CSI: praktijkgids met voorbeelden clubsportinnovatie
617 Monitoring: modelvragenlijsten ter inspiratie sportclubbezoeken, voorbeeld
618 Monitoring: De sportclubondersteuning van morgen federatiebeleid SCO
619 Super Cup voor Clubs sportclubbezoeken