279 Marketingtoolbox

Tool

De marketingtoolbox - gratis voor sportfederaties, kleine kost voor sportclubs)- is een praktische website die toelaat om in je eigen tempo en op een gestructureerde manier te komen tot een doordacht marketingplan. Hij neemt je mee door de verschillende fasen van een strategisch marketingproces. De theorie wordt per fase tot leven gebracht door tal van voorbeelden en invulbladen maken de toepassing op de eigen organisatie mogelijk.
Surf naar deze pagina om je te registreren voor de marketingtoolbox (één gratis account per federatie).