302 Tips en tools voor bevragingen

Regelmatig wil je als sportfederatie een bevraging afnemen. In het kader van het beleidsplanningsproces, in functie van een kwaliteitscontrole, voor de evaluatie van een initiatief,... En dit bij diverse doelgroepen: bij je clubs, bij je trainers, intern,... Afhankelijk van de situatie varieert de ideale vorm/verspreiding van de bevraging.

Online tools voor het opstellen en afnemen van bevragingen zijn handig gezien de respondenten deze online kunnen invullen en de antwoorden automatisch in een (excel)document opgeslagen worden.
Download hier een

  • een document "checklist voor bevragingen"": een A4 met tips bij het opstellen van een bevraging
  • een uitgebreidere "handleiding voor vragenlijsten" (theorie over hoe je een goede bevraging kan opstellen en afnemen)
  • een document  "online tools voor bevragingen"

Laatste update: 11/04/2019

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie